Lékařské prohlídky řidičů firemních vozidel

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 18. 7. 2017
Kategorie příspěvku: ,
4.4
(7)

Lékařské prohlídky řidičů firemních vozidel, jsou stále velkým problémem. Legislativa je zde natolik komplikovaná, že nejeden zaměstnavatel neví, kdy a koho na prohlídku poslat. Pokusím se v tom tedy udělat jasno.


Typy řidičů firemních vozidel

Lékařské prohlídky řidičů firemních vozidel se odvíjejí zejména od toho, jak často, kdo a jaké vozidlo řídí. Nejprve Vám tedy přiblížím jednotlivé typy řidičů firemních vozidel.

 1. Kategorie A
  1. příležitostný řidič motorového vozidla skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, u něhož řízení není obvyklou součástí výkonu práce ani do místa práce nepřepravuje ostatní osoby (zaměstnanec, který občasně použije firemní osobní vozidlo).
 2. Kategorie B
  1. řidič motorového vozidla skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, u něhož není řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě a u něhož je řízení obvyklou součástí výkonu práce nebo do místa práce přepravuje ostatní osoby (klasický řidič "referent", tj. např. obchodní zástupce nebo zaměstnanec, který vykonává činnost u klientů a k nim se dopravuje osobním vozidlem),
  2. řidič motorového vozidla skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v dohodě o pracovní činnosti nebo dohodě o provedení práce a u něhož je řízení obvyklou součástí výkonu práce nebo do místa práce přepravuje ostatní osoby (brigádník řídící osobní nebo i malé nákladní vozidlo),
 3. Kategorie C
  1. řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (např. řidič sanitky),
  2. řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě (např. závozník, řídící malou dodávku),
  3. řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu (OSVČ zajišťující přepravu / dopravu),
  4. držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel (např. řidič kamionové dopravy nebo řidič autobusu),
  5. držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu (např. učitel autoškoly).

Skupiny vozidel

Do skupiny

 1. AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
  1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,  
  2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,  
  3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
 2. A1 jsou zařazeny
  1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,  
  2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
 3. A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,
 4. A jsou zařazeny
  1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,  
  2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
 5. B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v bodě 1., jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží,
 6. B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v bodech 1. až 5., jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti
  1. nepřevyšující 750 kg,
  2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo  
  3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,
 7. C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 8. C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v bodě 7., jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 9. D1 jsou zařazena motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, určená pro přepravu více než 8, ale nejvýše 16 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 10. D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v bodě 9., určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 11. B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v bodě 6. a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg,
 12. C1+E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené
  1. z vozidla uvedeného v bodě 7. a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
  2. z vozidla uvedeného v bodě 6. a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg,  
 13. C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v bodě 8. a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,  
 14. D1+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v bodě 9. a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,  
 15. D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v bodě 10. a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.


Lékařské prohlídky řidičů a jejich periody

Níže můžete zjistit, dle toho, do jaké výše uvedené kategorie spadáte, podrobnosti o lékařských prohlídkách řidičů.

Kategorie A: Příležitostný řidič

Kategorie B: Řidič "referent"

 • Dle předpisu: Zákon č. 262/2006 Sb., úz, Zákon č. 373/2011 Sb., úz, vyhláška č. 79/2013 Sb., úz.
 • Riziko ohrožení zdraví: ANO (bod 5., části II, přílohy 2, vyhlášky č. 79/2013 Sb., úz)
 • Perioda prohlídky: Práce kategorie 1 (do 50 let věku 1 x 6 let, nad 50 let věku 1 x 4 roky), práce kategorie 2, 2R, 3 a 4 (do 50 let věku 1 x 4 roky, nad 50 let věku 1 x 2 roky) (více informací)
 • Dokumentace: Žádost o pracovnělékařskou prohlídku, lékařský posudek.

Kategorie C: Řidič "profesionál"

Společně všechny kategorie

 • Dle předpisu: Zákon č. 361/2000 Sb., úz
 • Riziko ohrožení zdraví: NE
 • Perioda prohlídky: nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky
 • Dokumentace: Posudek o zdravotní způsobilost.
 • Pozn.: Povinnost každého držitele řidičského oprávnění jakož to povinnost fyzické osoby, nikoli povinnost zaměstnavatele.

Dopravně psychologické vyšetření

Součástí lékařské prohlídky řidičů je v některých případech i dopravně psychologické vyšetření. Dopravně psychologickému vyšetření se podrobí:

 1. držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
 2. držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.

Periody dopravněpsychologického vyšetření

Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let. Toto plyne přímo ze zákona o silničním provozu.


Stáhněte si vzorovou dokumentaci pro lékařské prohlídky řidičů SAW


Lékařské prohlídky řidičů a jejich shrnutí

Jak je z výše uvedených informací zřejmé, problematika zdravotní způsobilosti a vůbec lékařské prohlídky řidičů není vůbec jednoduchá.

Bohužel  v rámci novelizace pracovnělékařských předpisů, zejména v letech 2011 až 2013, nedošlo k harmonizaci s dopravními předpisy. To v praxi znamená, že řidiči musejí mít prohlídku zvlášť pro řízení a zvlášť pro práci. Ale nebojte se, neznamená to, že by museli jít na prohlídky dvě, jen je potřeba si pohlídat formuláře! Abyste měli k dispozici jak ty "pracovní", tak i ty "řidičské".

Věřím, že díky článku si v ní uděláte jasno. Případné dotazy či připomínky směřujte do komentářů pod článkem nebo do našeho diskusního fóra SAW, kde získáte kvalifikovanou odpověď!

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.4 / 5. Počet hodnocení: 7

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Ing. VÍT HOFMAN

Specialista BOZP a PO
Nadšený "bezpečák."
Autor online magazínu BOZPforum.cz.
Milovník přírody a moderních technologií.

Kontaktujte mě

Váš názor mě zajímá!

Vyjádřete jej v komentáři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4.4
(7)

Lékařské prohlídky řidičů firemních vozidel, jsou stále velkým problémem. Legislativa je zde natolik komplikovaná, že nejeden zaměstnavatel neví, kdy a koho na prohlídku poslat. Pokusím se v tom tedy udělat jasno.


Typy řidičů firemních vozidel

Lékařské prohlídky řidičů firemních vozidel se odvíjejí zejména od toho, jak často, kdo a jaké vozidlo řídí. Nejprve Vám tedy přiblížím jednotlivé typy řidičů firemních vozidel.

 1. Kategorie A
  1. příležitostný řidič motorového vozidla skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, u něhož řízení není obvyklou součástí výkonu práce ani do místa práce nepřepravuje ostatní osoby (zaměstnanec, který občasně použije firemní osobní vozidlo).
 2. Kategorie B
  1. řidič motorového vozidla skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, u něhož není řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě a u něhož je řízení obvyklou součástí výkonu práce nebo do místa práce přepravuje ostatní osoby (klasický řidič "referent", tj. např. obchodní zástupce nebo zaměstnanec, který vykonává činnost u klientů a k nim se dopravuje osobním vozidlem),
  2. řidič motorového vozidla skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v dohodě o pracovní činnosti nebo dohodě o provedení práce a u něhož je řízení obvyklou součástí výkonu práce nebo do místa práce přepravuje ostatní osoby (brigádník řídící osobní nebo i malé nákladní vozidlo),
 3. Kategorie C
  1. řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (např. řidič sanitky),
  2. řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě (např. závozník, řídící malou dodávku),
  3. řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu (OSVČ zajišťující přepravu / dopravu),
  4. držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel (např. řidič kamionové dopravy nebo řidič autobusu),
  5. držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu (např. učitel autoškoly).

Skupiny vozidel

Do skupiny

 1. AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
  1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,  
  2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,  
  3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
 2. A1 jsou zařazeny
  1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,  
  2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
 3. A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,
 4. A jsou zařazeny
  1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,  
  2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
 5. B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v bodě 1., jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží,
 6. B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v bodech 1. až 5., jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti
  1. nepřevyšující 750 kg,
  2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo  
  3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,
 7. C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 8. C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v bodě 7., jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 9. D1 jsou zařazena motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, určená pro přepravu více než 8, ale nejvýše 16 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 10. D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v bodě 9., určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
 11. B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v bodě 6. a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg,
 12. C1+E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené
  1. z vozidla uvedeného v bodě 7. a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
  2. z vozidla uvedeného v bodě 6. a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg,  
 13. C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v bodě 8. a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,  
 14. D1+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v bodě 9. a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,  
 15. D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v bodě 10. a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.


Lékařské prohlídky řidičů a jejich periody

Níže můžete zjistit, dle toho, do jaké výše uvedené kategorie spadáte, podrobnosti o lékařských prohlídkách řidičů.

Kategorie A: Příležitostný řidič

Kategorie B: Řidič "referent"

 • Dle předpisu: Zákon č. 262/2006 Sb., úz, Zákon č. 373/2011 Sb., úz, vyhláška č. 79/2013 Sb., úz.
 • Riziko ohrožení zdraví: ANO (bod 5., části II, přílohy 2, vyhlášky č. 79/2013 Sb., úz)
 • Perioda prohlídky: Práce kategorie 1 (do 50 let věku 1 x 6 let, nad 50 let věku 1 x 4 roky), práce kategorie 2, 2R, 3 a 4 (do 50 let věku 1 x 4 roky, nad 50 let věku 1 x 2 roky) (více informací)
 • Dokumentace: Žádost o pracovnělékařskou prohlídku, lékařský posudek.

Kategorie C: Řidič "profesionál"

Společně všechny kategorie

 • Dle předpisu: Zákon č. 361/2000 Sb., úz
 • Riziko ohrožení zdraví: NE
 • Perioda prohlídky: nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky
 • Dokumentace: Posudek o zdravotní způsobilost.
 • Pozn.: Povinnost každého držitele řidičského oprávnění jakož to povinnost fyzické osoby, nikoli povinnost zaměstnavatele.

Dopravně psychologické vyšetření

Součástí lékařské prohlídky řidičů je v některých případech i dopravně psychologické vyšetření. Dopravně psychologickému vyšetření se podrobí:

 1. držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
 2. držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.

Periody dopravněpsychologického vyšetření

Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let. Toto plyne přímo ze zákona o silničním provozu.


Stáhněte si vzorovou dokumentaci pro lékařské prohlídky řidičů SAW


Lékařské prohlídky řidičů a jejich shrnutí

Jak je z výše uvedených informací zřejmé, problematika zdravotní způsobilosti a vůbec lékařské prohlídky řidičů není vůbec jednoduchá.

Bohužel  v rámci novelizace pracovnělékařských předpisů, zejména v letech 2011 až 2013, nedošlo k harmonizaci s dopravními předpisy. To v praxi znamená, že řidiči musejí mít prohlídku zvlášť pro řízení a zvlášť pro práci. Ale nebojte se, neznamená to, že by museli jít na prohlídky dvě, jen je potřeba si pohlídat formuláře! Abyste měli k dispozici jak ty "pracovní", tak i ty "řidičské".

Věřím, že díky článku si v ní uděláte jasno. Případné dotazy či připomínky směřujte do komentářů pod článkem nebo do našeho diskusního fóra SAW, kde získáte kvalifikovanou odpověď!

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.4 / 5. Počet hodnocení: 7

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
0
  0
  Přehled nákupu
  Jen 250  vás dělí od dárku zdarma!
  250 
  Váš košík je prázdnýZpět do obchodu
   Použít kupón
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram