Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Za požární ochranu pracoviště odpovídají vedoucí zaměstnanci. Je tedy nezbytné, aby řádně znali a uměli naplňovat své povinnosti v oblasti požární ochrany! Je nezbytné, zajistit jim školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců!

Školení bezpečnosti práce SAW

Další informace ke školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců

Do školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců aplikuji nejen své znalosti a zkušenosti ze skutečných požárů, ale i zkušenosti z kontrol státních orgánů a zjištěných závad, při provádění preventivních požárních prohlídek. Samozřejmostí je, že je školení doprovázeno audiovizuální prezentací.

Školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců je určeno všem vedoucím, bez ohledu na jejich stupeň řízení. Pro školení samozřejmě vytvořím všechny potřebné doklady a dokumenty.


 • Zákonem stanovená perioda školení:
  • nejméně 1 x 3 roky

 • Místo školení:
  • provozovna objednatele
  • jiné místo, dle dohody

 • Délka školení:
  • 2 hodiny
  • jiná délka dle dohody

 • Zakončení školení:
  • ověření znalostí zkušebním testem
  • jiný způsob ověření znalostí (např. ústní přezkoušení, pohovor, diskuse apod.)
  • vystavení dokladu o školení.
Školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců
Kolik zaměstnanců by se přibližně zúčastnilo kurzu?
Navrhněte, v jakém termínu by se vám kurz hodilo uspořádat.

Pro koho je školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců určeno?

Zákon o požární ochraně nedefinuje, kdo to je vedoucí zaměstnanec. Je proto nanejvýše vhodné, vycházet z definice zákoníku práce, cituji:

“Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.”

Je nezbytně nutné, aby vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení pochopily, že starost o požární ochranu je nedílnou a rovnocennou součástí jejich každodenních povinností.

Zjistěte více informací o školení BOZP v mém blogu

Můžete si také zakoupit vzorovou dokumentaci školení BOZP

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart