Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Zajistěte, aby tak odpovědnou a náročnou práci, kterou vázání břemen je, prováděli jen odborně připravení zaměstnanci. Zajistěte jim školení vazačů břemen!

Školení bezpečnosti práce SAW

Další informace ke školení vazačů břemen

Školení vazačů břemen je vždy zaměřeno nejen na aktuální bezpečnostní předpisy a technické normy, ale i na praktické typy, čemu se při vázání břemen vyhnout a na co si dát pozor. Do školení jsou zahrnuty zásady správné praxe, ale i zkušenosti z nehod a pracovních úrazů. Školení je přizpůsobeno tak, aby obsahovalo relevantní informace pro Váš typ vázání, břemen a zdvihacích zařízení.

Je samozřejmostí, že pro školení vytvoříme všechny potřebné doklady a dokumenty.


 • Doporučená perioda školení:
  • nejméně 1 x rok

 • Místo školení:
  • provozovna objednatele
  • jiné místo, dle dohody

 • Délka školení:
  • 2 hodiny
  • jiná délka dle dohody

 • Zakončení školení:
  • ověření znalostí zkušebním testem
  • jiný způsob ověření znalostí (např. ústní přezkoušení, pohovor, diskuse apod.)
  • vystavení dokladu o školení.
Školení vazačů břemen
Kolik zaměstnanců by se přibližně zúčastnilo kurzu?
Navrhněte, v jakém termínu by se vám kurz hodilo uspořádat.

Pro koho je školení vazačů břemen určeno?

Školení je určeno zejména těm zaměstnancům, kteří uvazují břemena pro zdvihací zařízení.

Zdvihacími zařízeními, určenými k vázání břemen, zejména jsou:

 1. zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.),
 2. jeřáby o nosnosti nad 5000 kg,
 3. vrátky,
 4. zdvižné vozíky,
 5. zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.),
 6. závěsné dopravníky,
 7. nakladače,
 8. zdvihací čela nákladních automobilů,
 9. prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení,
 10. pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů.

K uvázání břemen jsou používány vázací prostředky. Školení bude určeno na Vámi používané vázací prostředky nebo na všechny běžné vázací prostředky, kterými jsou zejména:

 1. ocelová lana,
 2. řetězové úvazky a komponenty,
 3. textilní úvazky,
 4. břemenové magnety,
 5. pneumatické přísavné zařízení.

Požadavky na uchazeče o vazačský průkaz

Požadavky k získání vazačského průkazu:

 • starší 18 let (mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku),
 • absolvování základního kurzu dle třídy jeřábu,
 • absolvování praktického zácviku,
 • potvrzení zdravotní způsobilosti,
 • vyplnění přihlášky.

Typy vazačských oprávnění

Školení vazačů provádíme pro následující typy oprávnění:

 • vazač typu A: Provádí vázání břemen všemi druhy vázacích prostředků a různými způsoby a řídí manipulaci s nimi. Může také používat prostředky pro zavěšení a uchopení břemen, s jejichž používání byl seznámen. Jeho činnost nemusí být vázána na jedno pracoviště.
 • vazač typu B: Provádí vázání konkrétních břemen předepsaným způsobem a řídí manipulaci s nimi. Toto může provádět pouze na svém pracovišti v rámci své hlavní pracovní činnosti.

Další informace ke školení vazačů

Školení provádíme v souladu s technickými normami a tak je samozřejmostí, že o školení vydáme úspěšnému absolventovi vazačský průkaz.

Školení dělíme na školení:

 • základní (pro nové vazače),
 • rozšiřující (pro vazače, kteří chtějí získat vazačské oprávnění typu A),
 • opakované.

Nezapomeňte proškolené vazače pověřit k činnosti!

Zjistěte více informací o školení BOZP v mém blogu

Můžete si také zakoupit vzorovou dokumentaci školení BOZP

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart