Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Myslete na to, že svařování je vysoce rizikovou a odpovědnou prací. Zajistěte proto svým zaměstnancům kvalitní školení svářečů!

Školení bezpečnosti práce SAW

Další informace ke školení svářečů

Školení svářečů je vždy zaměřeno nejen na aktuální bezpečnostní předpisy a technické normy, ale i na praktické typy, čemu se při svařování vyhýbat a na co si dávat dobrý pozor. Do školení jsou zahrnuty zásady správné praxe, ale i zkušenosti z nehod a pracovních úrazů. Školení je přizpůsobeno tak, aby obsahovalo relevantní informace nejen pro typ svařování, ale i pro Vaše podmínky svařování!

Je samozřejmostí, že pro školení vytvoříme všechny potřebné doklady a dokumenty.


 • Doporučená perioda školení:
  • nejméně 1 x 2 roky

 • Místo školení:
  • provozovna objednatele
  • jiné místo, dle dohody

 • Délka školení:
  • 2 hodiny
  • jiná délka dle dohody

 • Zakončení školení:
  • ověření znalostí zkušebním testem
  • jiný způsob ověření znalostí (např. ústní přezkoušení, pohovor, diskuse apod.)
  • vystavení svářečského průkazu.
Školení svářečů
Kolik zaměstnanců by se přibližně zúčastnilo kurzu?
Navrhněte, v jakém termínu by se vám kurz hodilo uspořádat.

Pro koho je školení svářečů určeno?

Pro všechny zaměstnance, kteří provádění svářečské a paličské práce. Nemusí se tedy nutně jednat o spojování materiálů, ale i o jejich tepelné řezání pomocí plamene nebo nahřívání.

Nabízíme tyto svářečské kurzy

 • ZK 135 1.1 | Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (CO2 – Z M 1)
 • ZK 111 1.1 | Základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou (Z-E 1)
 • ZK 141 8 | Základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (nerez oceli)
 • ZK 311 1.1 | Základní kurz ručního plamenového svařování kyslíko-acetylenovým plamenem (Z-G1)
 • ZK 141 21 | Základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu (hliník)
 • ZK 141 1.1 | Základní kurz ručního obloukového svařování netavící se elektrodou v inertním plynu – nelegované materiály
 • ZP 311-2 1.1 | Zaškolení pro řezání kyslíkem
 • Úřední kurzy: všechny metody dle ČSN EN 287-1, ČSN EN 9606-1 a 2
 • Periodické úřední zkoušky: dle ČSN EN 287-1, ČSN EN 9606-1 a 2
 • Periodické doškolení a přezkoušení svářeče z bezpečnostních ustanovení dle ČSN 05 0601 příloha B podle ČSN 05 0705 a vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.

Nezapomeňte svářeče pověřit k činnosti!

Zjistěte více informací o školení BOZP v mém blogu

Můžete si také zakoupit vzorovou dokumentaci školení BOZP

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart