Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Myslete na to, že obsluha strojů je vysoce rizikovou a odpovědnou prací. Zajistěte proto svým zaměstnancům kvalitní školení strojníků stavebních a zemních strojů!

Školení bezpečnosti práce SAW

Další informace ke školení strojníků stavebních a zemních strojů

Školení strojníků stavebních a zemních strojů je vždy zaměřeno nejen na aktuální bezpečnostní předpisy a technické normy, ale i na praktické typy, čemu se při obsluze strojů vyhýbat a na co si dávat dobrý pozor. Do školení jsou zahrnuty zásady správné praxe, ale i zkušenosti z nehod a pracovních úrazů. Školení je přizpůsobeno tak, aby obsahovalo relevantní informace nejen pro typ stroje, který zaměstnanec obsluhuje, ale i pro Vaše pracovní podmínky!

Je samozřejmostí, že pro školení vytvoříme všechny potřebné doklady a dokumenty.


 • Doporučená perioda školení:
  • nejméně 1 x 2 roky

 • Místo školení:
  • provozovna objednatele
  • jiné místo, dle dohody

 • Délka školení:
  • dle typu školení, průkazu a dohody

 • Zakončení školení:
  • ověření znalostí zkušebním testem a vystavení průkazu obsluhy stroje
Školení strojníků stavebních a zemních strojů
Kolik zaměstnanců by se přibližně zúčastnilo kurzu?
Navrhněte, v jakém termínu by se vám kurz hodilo uspořádat.

Pro koho je školení strojníků stavebních a zemních strojů určeno?

Pro všechny zaměstnance, kteří obsluhují stavební a zemní stroje, konkrétně:

 • kolové nakladače
 • pásové nakladače
 • kolová rypadla, pásová rypadla
 • pásové dozéry
 • silniční válce – včetně ručně vedených
 • mikrorypadla
 • gradery
 • kompresory
 • elektrické centrály
 • vrtné soupravy
 • finišery
 • obalovny živočišných směsí
 • autodomíchávače (automixy)
 • autočerpadla betonových směsí

Zjistěte více informací o školení BOZP v mém blogu

Můžete si také zakoupit vzorovou dokumentaci školení BOZP

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart