Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Byť malý únik plynu, může mít nedozírné následky. Zajistěte, aby vaše plynová zařízení obsluhovali jen odborně způsobilí zaměstnanci - zajistěte jim školení obsluhy plynových zařízení!

Školení bezpečnosti práce SAW

Další informace ke školení obsluhy plynových zařízení

Školení obsluhy plynových zařízení je vždy zaměřeno nejen na aktuální bezpečnostní předpisy a technické normy předpisy, ale i na praktické typy, čemu se při obsluze plynových zařízení vyhnout a na co si dát pozor. Školení je přizpůsobeno tak, aby obsahovalo relevantní informace pro Váš typ provozovaného plynového zařízení.

Je samozřejmostí, že pro školení vytvoříme všechny potřebné doklady a dokumenty.


 • Zákonná perioda školení:
  • nejméně 1 x 3 roky

 • Místo školení:
  • provozovna objednatele
  • jiné místo, dle dohody

 • Délka školení:
  • 2 hodiny
  • jiná délka dle dohody

 • Zakončení školení:
  • ověření znalostí zkušebním testem
  • jiný způsob ověření znalostí (např. ústní přezkoušení, pohovor, diskuse apod.)
  • vystavení dokladu o školení.
Školení obsluhy plynových zařízení
Kolik zaměstnanců by se přibližně zúčastnilo kurzu?
Navrhněte, v jakém termínu by se vám kurz hodilo uspořádat.

Pro koho je školení obsluhy plynových zařízení určeno?

Školení je určeno všem zaměstnancům, kteří se podílejí na provozu a obsluze plynových zařízení. Plynovými zařízeními jsou zařízení pro:

 1. výrobu a úpravu plynů,
 2. skladování a přepravu plynů,
 3. plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,
 4. zkapalňování a odpařování plynů,
 5. zvyšování a snižování tlaku plynů,
 6. rozvod plynů,
 7. spotřebu plynů spalováním.

Za plyny se pro účely školení považují látky, jejichž kritická teplota je nižší než 50°C, nebo látky, u nichž je při teplotě 50°C absolutní tlak (tense) pár vyšší než 0,3 MPa (3 kp/cm2).

Nezapomeňte proškolenou obsluhu plynových zařízení pověřit k činnosti!

Zjistěte více informací o školení BOZP v mém blogu

Můžete si také zakoupit vzorovou dokumentaci školení BOZP

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart