Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Chcete, aby Vaši zaměstnanci respektovali bezpečnost práce? Pak je ale nejdříve musíte řádně proškolit a vysvětlit jim, jak na to. Takové školení BOZP zaměstnanců Vám nabízím!

Školení bezpečnosti práce SAW

Další informace ke školení BOZP zaměstnanců

Vašim zaměstnancům poskytnu školení bezpečnosti práce, které bude tematicky zaměřeno na jejich pracovní činnosti a rizika, kterými jsou při práci ohroženi a vystaveni. Školení BOZP zaměstnanců doplňuji o audiovizuální prezentaci, pomocí které lze jednotlivá témata lépe pochopit a vysvětlit.

Je nanejvýše důležité zaměstnancům vysvětlit, jak se mají k jednotlivým opatřením bezpečnosti práce stavět a jak je v praxi naplňovat. Není nic horšího, než zavádět opatření, která jsou prakticky nerealizovatelná.

Školení BOZP zaměstnanců je určeno všem zaměstnancům společnosti, bez ohledu na to, jakou pracovní funkci zastávají nebo zda pracují základě pracovní smlouvy či dohody. Pro školení samozřejmě vytvořím všechny potřebné doklady a dokumenty.


 • Doporučená perioda školení:
  • nejméně 1 x 2 roky

 • Místo školení:
  • provozovna objednatele
  • jiné místo, dle dohody

 • Délka školení:
  • 2 hodiny
  • jiná délka dle dohody

 • Zakončení školení:
  • ověření znalostí zkušebním testem
  • jiný způsob ověření znalostí (např. ústní přezkoušení, pohovor, diskuse apod.)
  • vystavení dokladu o školení.
Školení bezpečnosti práce zaměstnanců
Školení bezpečnosti práce zaměstnanců
Kolik zaměstnanců by se přibližně zúčastnilo kurzu?
Navrhněte, v jakém termínu by se vám kurz hodilo uspořádat.

Pro koho je školení BOZP zaměstnanců určeno?

Zaměstnavatel musí školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. školení BOZP, zajistit skutečně pro všechny zaměstnance.

Školit je nutno jak zaměstnance administrativních profesí, tak i výrobních či jiných, např. logistických. Školení se netýká pouze zaměstnanců, pracujících na základě pracovní smlouvy, ale i zaměstnanců pracujících na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti – tzv. “brigádníků”.

Zjistěte více informací o školení BOZP v mém blogu

Můžete si také zakoupit vzorovou dokumentaci školení BOZP

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart