Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Vedoucí zaměstnanci za bezpečnost práce odpovídají. Proto si zaslouží kvalitní a odborné školení bezpečnosti práce! Školení BOZP vedoucích zaměstnanců je tu pro Vás!

Školení bezpečnosti práce SAW

Další informace ke školení BOZP vedoucích zaměstnanců

Za bezpečnost práce odpovídají především vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení a zaslouží si proto kvalitní školení BOZP vedoucích zaměstnanců.

Já jim takové školení bezpečnosti práce poskytnu. Vedoucí pracovníci tak poznají své povinnosti, ale zejména, po školení je dokáží v praxi skutečně naplňovat.

Školení BOZP vedoucích zaměstnanců je určeno všem vedoucím, na všech stupních řízení. Pro školení samozřejmě vytvořím všechny potřebné doklady a dokumenty.


 • Doporučená perioda školení:
  • nejméně 1 x ročně

 • Místo školení:
  • provozovna objednatele
  • jiné místo, dle dohody

 • Délka školení:
  • 3 hodiny
  • jiná délka dle dohody

 • Zakončení školení:
  • ověření znalostí zkušebním testem
  • jiný způsob ověření znalostí (např. ústní přezkoušení, pohovor, diskuse apod.)
  • vystavení dokladu o školení.
Školení BOZP vedoucích zaměstnanců
Kolik zaměstnanců by se přibližně zúčastnilo kurzu?
Navrhněte, v jakém termínu by se vám kurz hodilo uspořádat.

Pro koho je školení BOZP vedoucích zaměstnanců určeno?

Jelikož povinnost zajistit školení, vychází ze Zákoníku práce, je tedy nutné, se tímto zákonem řídit i při výkladu pojmu: “Vedoucí zaměstnanec.”. Zákoník práce vedoucího zaměstnance definuje následovně, cituji:

Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu

Nezapomeňte proškolené vedoucí zaměstnanec pověřit k činnosti!

Zjistěte více informací o školení BOZP v mém blogu

Můžete si také zakoupit vzorovou dokumentaci školení BOZP

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart