banner bezpečáci diskuse

Od 12. 7. 2017 nabyl platnosti zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mimo jiné mění i Zákoník práce. Změna mimo jiné spočívá v tom, že v § 94 došlo ke zrušení ustanovení o nutnosti provádět lékařskou prohlídku zaměstnance pro noční práce v periodách 1 x ročně. Lékařská prohlídka pro noční práce již tedy nemusí být administrativně – organizačně – finančně noční můrou zaměstnavatelů.

Hodně lidí tedy začalo tápalo, v jaké periodě se mají pracovnělékařské prohlídky pro noční práce vlastně opakovat.

Jelikož byla slíbena novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., která by měla periody pro “noční práce” upravit, ale tato doposud schválena nebyla, nezbývá, než postupovat dle obecnějších ustanovení této vyhlášky.

Vyhláška ve své příloze 2, části II., bodě 13, definuje noční práce jako tzv. riziko ohrožení zdraví.

Zde také definuje, jaké nemoci vylučují zdravotní způsobilost k noční práci. Jsou jimi zejména:

  1. záchvatovité a kolapsové stavy,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,
  4. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.

Dále je podstatné, že vyhláška ve svém § 11 stanoví periody lékařských prohlídek. Pro práce nebo činnosti, jejichž součástí je i riziko ohrožení zdraví, tedy i noční práce, jsou periody stanoveny vyhláškou následovně:

  1. jednou za 4 roky, nebo
  2. jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku; poprvé se provede v návaznosti na periodickou prohlídku podle bodu 1.

Tyto periody se nepoužijí, pokud:

  1. pokud orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví určí kratší termín pro provedení periodické prohlídky nebo
  2. pokud je jiným právním předpisem (např. zákoník práce pro mladistvé zaměstnance) nebo v příloze č. 2 k této vyhlášce stanoveno jinak (což pro noční práce jinak stanoveno není).

S ohledem na výše uvedené se dokonce domnívám, že v souladu se zákonem není možné provádět lékařské prohlídky pro noční práce ve kratších periodách, než právě 1 x 4 roky, resp. 1 x 2 roky pro starší 50ti let.

Lékařská prohlídka pro noční práce ale stávající periody asi příliš dlouho mít nebude. Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., pravděpodobně periody zkrátí na 1 x 2 roky bez ohledu na věk zaměstnance. To je ale zatím ještě daleká budoucnost.

 

Lékařská prohlídka pro noční práce stále 1 x ročně?

Ono by to mohlo zabíhat do oblasti šikany zaměstnance a porušení jeho základních práv a svobod, tedy nebýt nucen k tomu, co mu zákon neukládá.

Získejte více informací o pracovnělékařských službách a lékařských prohlídkách zaměstnanců.

 

Mohlo by se Vám hodit z e-shopu SAW

The following two tabs change content below.
Jsem nadšený "bezpečák!" Bezpečností práce žiji a bezpečnost práce mě živí. Služby bezpečnosti práce, požární ochrany, firemní ekologie a revizí zařízení poskytuji všem podnikajícím fyzickým i právnickým osobám. Bez rozdílu na jejich velikost či obor zaměření. Kromě toho také pořádáme praktické kurzy první pomoci a ve svém e-shopu nabízím vzorovou dokumentaci BOZP ke stažení.