Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Doporučení zaměstnavatelům ve vztahu ke koronaviru

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 15. 3. 2020
Kategorie příspěvku: , ,
Štítky: 
4.5
(2)

Pandemie koronaviru již sužuje prakticky celý svět. Rozhodně se nejedná o riziko, které by mělo být podceňováno. Onemocnění COVID-19, které koronavirus způsobuje, může mít až fatální následky a v současné době na toto onemocnění neexistuje účinný lék. Pouze se začíná testovat experimentální lék Remdesivir, ale na oslavy je asi ještě příliš brzy.

Ve vztahu k závažnosti situace a rovněž ve vztahu ke státem přijímaným opatřením, je vhodné i z pohledu zaměstnavatele na tuto situaci reagovat. Níže uvádím možná a doporučená opatření.

Uzavření provozu

Z hlediska možné prevence je zcela ideální možností, kompletní uzavření provozů, pracovišť a ukončení veškerých prací. Zaměstnance ponecháte doma.

Samozřejmě, že toto je drastický zásah s obrovskými důsledky pro firmu a ne každý si toto může dovolit. Zvažte však všechny pro a proti takového opatření.

Omezení provozu

Omezte provoz na minimum. V provoze ponechejte jen kriticky důležité sekce vaší firmy. Co nejvíce zaměstnanců z práce zcela uvolněte.

Omezte provoz i v tom smyslu, že co nejvíce omezíte ty činnosti, při kterých dochází ke kontaktu s ostatními osobami. Např. hotovostní platby.

Omezení pracovních cest

Pokud možno, zcela zrušte pracovní cesty. Pokud je zrušit nelze, alespoň je omezte na minimum. Vyhýbejte se kritickým místům. Sledujte aktuální situaci a nevysílejte zaměstnance do nejvíce zasažených oblastí. Pokud možno, vyhýbejte se rovněž velkým městům.

Zavedení home office režimu

U všech zaměstnanců, u kterých to alespoň trochu jde, zaveďte home office – tedy práci z domova. V dnešní době moderních technologií není problém, spoustu věcí řešit na dálku. Komunikovat spolu nemusíte jen přes telefon, ale i prostřednictvím videohovoru. Dokumenty se dají vzájemně sdílet. Spousta programů a aplikací může mít vzdálený přístup.

Vytvoření separovaných pracovních týmů

Vytvořte si pracovní týmy, které se po dobu krize společně nepotkají. To znamená, že pokud dojde k nákaze a uvalení karantény na členy jednoho týmu, druhý, izolovaný tým, bude moci stále pracovat. Takových týmů můžete vytvořit libovolný počet. Z hlediska prevence je výhodnější větší počet týmů o menším počtu zaměstnanců, než naopak. Každý tým by měl sám o sobě být schopen řešit konkrétní úkol, případně zajistit chod firmy.

Týmům můžete také stanovit střídavý režim na pracovištích. To znamenám, že jeden tým pracuje z domova či v terénu, zatímco druhý je na pracovišti. Další den se prostřídají. Smyslem je tyto týmy vzájemně co nejvíce izolovat.

Izolace zaměstnanců

Zrušte, nebo omezte na naprosto nezbytné minimum akce, při kterých se setkává větší množství zaměstnanců, jako jsou zejména školení, kurzy, firemní porady apod. Velmi rizikové ale mohou být také společné jízdy vozidly ve větším počtu zaměstnanců. Zajistěte, aby zaměstnanci společně trávili co možná nejméně času, zejména rizikové mohou být přestávky na oběd nebo přestávky na kouření. Čím méně kontaktu, tím menší rizika.

Využijte pro komunikaci moderních nástrojů a aplikací. Pokud již nemáte zavedený sofistikovaný systém… dnes téměř každý používá Facebook. Využijte jej ve svůj prospěch. Založte si uzavřenou firemní skupinu. Komunikujte přes ni, organizujte, sdílejte si v ní dokumenty.

Omezení rizika zvenčí

Na maximum omezte také kontakt s externími pracovníky. Co jde, to zrušte. Co zrušit nelze, pokuste se řešit na dálku, pomocí telefonu či videohovoru. Pokud nejde ani to, přijměte co nejpřísnější opatření. Používejte jak vy, tak i externisté, osobní ochranné pracovní prostředky – ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor FFP3. Pokud je k dispozici nemáte, pak cokoliv jiného, klidně improvizovaného. Každé omezení rizika se počítá.

Nepodávejte si s návštěvou ruce. Pokud spolu musíte jednat, držte si dostatečnou vzdálenost. V Česku se mluví o dvou metrech. Z Číny ale přichází informace o bezpečné vzdálenosti minimálně 4,5 m. V případě, že jde o předání zboží, i toto vyřešte pokud možno na dálku. Nechte si zboží položit na určeném místě. Následně se doručovatel vzdálí. Zboží zkontrolujete, převezměte a na určeném místě ponecháte případné doklady či peníze, které si doručovatel po vašem vzdálení převezme.

Trvejte na tom, aby externí zaměstnanci, návštěvy, dodavatelé, používali ochranné prostředky!

Poučení zaměstnanců a respektování pravidel

Řádně všechny zaměstnance seznamte se zavedenými pravidly. Vyžadujte respektování pravidel a to jak interních, tak i státních (karanténa pro osoby vracející se z rizikových oblastí) apod.

Mytí a dezinfekce rukou

Dbejte na osobní hygienu. Umyjte a dezinfikujte si ruce a to po každém kontaktu s cizí osobou a po příchodu z venku. Postupujte dle doporučení WHO, viz obrázky níže.

Dezinfekce prostředí

Zvažte, jaké prostředky používáte společně. Mohou to být telefony, klávesnice, kliky dveří, prostory jídelny apod. Zintenzivněte dezinfekci těchto předmětů a prostor jako doplnění výše uvedených pravidel a doporučení.

Další možná preventivní opatření

Sledujte své zaměstnance, měřte jim teplotu a to např. už při příchodu na pracoviště, následně i při odchodu. Pokud bude mít někdo jen zvýšenou teplotu 37°C, neprodleně jen vykažte z pracoviště a doporučte mu, aby kontaktovat linku místně příslušné krajské hygienické stanice.

Optimismus, dobrá nálada, prevence a zdraví

Zachovejte chladnou hlavu. Stres, panika, ty ničemu nepomohou, ale mohou situaci značně zhoršit!

Jako benefit v těchto těžkých chvílích, můžete zaměstnancům poskytovat vitaminové tablety nebo jim do firmy zajistit hromadnou objednávku potravin, aby po práci sami nemuseli na nákup.

Hodně štěstí a pevné zdraví!

Zajímavé odkazy

Aktualizace | 22.03.2020, 08:45

Informace WHO o používání ochranných prostředků a typové profese pro přidělování respirátorů a roušek

Pracovněprávní desatero boje s koronavirem od MPSV

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.5 / 5. Počet hodnocení: 2

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart