Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Zaměstnanci musejí nejen znát, ale zejména si uvědomovat význam opatření požární ochrany, aby je v praxi respektovali!

Školení bezpečnosti práce SAW

Další informace ke školení požární ochrany zaměstnanců

Kvalitní školení požární ochrany zaměstnanců musí absolvovat všichni zaměstnanci firmy a to dle zákona o požární ochraně. Já Vám takové školení nabízím.

Školení vždy provádím tak, aby bylo pro Vaše zaměstnance přínosem a zejména, aby díky němu zaměstnanci nejen znali své povinnosti, ale aby je dokázali v praxi i naplňovat a chápali jejich význam!

Školení požární ochrany zaměstnanců je určeno všem zaměstnancům firmy. Pro školení samozřejmě vytvořím všechny potřebné doklady a dokumenty.


 • Zákonem stanovená perioda školení:
  • nejméně 1 x 2 roky

 • Místo školení:
  • provozovna objednatele
  • jiné místo, dle dohody

 • Délka školení:
  • 2 hodiny
  • jiná délka dle dohody

 • Zakončení školení:
  • ověření znalostí zkušebním testem
  • jiný způsob ověření znalostí (např. ústní přezkoušení, pohovor, diskuse apod.)
  • vystavení dokladu o školení.
Školení požární ochrany zaměstnanců
Kolik zaměstnanců by se přibližně zúčastnilo kurzu?
Navrhněte, v jakém termínu by se vám kurz hodilo uspořádat.

Pro koho je školení požární ochrany zaměstnanců určeno?

Dle zákona o požární ochraně se musí školení požární ochrany zaměstnanců účastnit skutečně všichni zaměstnanci firmy. Výjimkou jsou vedoucí zaměstnanci, kteří absolvují školení pro vedoucí zaměstnance.

Zjistěte více informací o školení BOZP v mém blogu

Můžete si také zakoupit vzorovou dokumentaci školení BOZP

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart