Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Počítejte s tím, že i přes sebelepší prevenci, k pracovnímu úrazu dojde. A buďte připraveni. Nabízíme Vám školení první pomoci zaměstnanců!

Školení bezpečnosti práce SAW

Další informace ke školení první pomoci

Naše školení první pomoci se vyznačuje tím, že v sobě nese poznatky jak ze záchranářské praxe, tak i praxe z řešení skutečných pracovních úrazů. Školení je věcné, praktické a tím i smysluplné. Zaměstnanci si mohou jednotlivé techniky první pomoci prakticky nacvičit!

Je samozřejmostí, že pro školení vytvoříme všechny potřebné doklady a dokumenty.


 • Doporučená perioda školení:
  • nejméně 1 x rok

 • Místo školení:
  • provozovna objednatele
  • jiné místo, dle dohody

 • Délka školení:
  • 2 hod
  • jiné délka dle dohody

 • Zakončení školení:
  • ověření znalostí zkušebním testem
  • jiný způsob ověření znalostí (např. ústní přezkoušení, pohovor, diskuse apod.)
  • vystavení dokladu o školení
Kurzy první pomoci Zlín
Kurzy první pomoci Zlín
Kolik zaměstnanců by se přibližně zúčastnilo kurzu?
Navrhněte, v jakém termínu by se vám kurz hodilo uspořádat.

Pro koho je školení první pomoci určeno?

Školení první pomoci je určeno všem zaměstnancům. I trestní zákoník jasně stanoví, že každý je povinen poskytnout první pomoc osobě v tísni!

Není vhodné ani to, kdy jsou vybráni jen někteří zaměstnanci – zástupci pracovišť a tito proškoleni. V praxi se pak ukazuje, že ve chvíli úrazu jsou to zrovna oni, kteří jsou nemocní, na dovolené nebo na druhém konci haly. První pomoc musí umět poskytnout ten, který je nejblíž a ihned!

Nezapomeňte proškolené zaměstnance pověřit k činnosti!

Zjistěte více informací o školení BOZP v mém blogu

Můžete si také zakoupit vzorovou dokumentaci školení BOZP

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart