Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Požární dveře a jejich kontroly

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 1. 9. 2017
4.3
(8)

Na úvod trochu k pojmům, abychom se níže v článku neztráceli. Požární dveře jsou totiž možná trochu komplikovanější, než by se mohlo na první pohled zdát.


Základní pojmy z oblasti požárních dveří

Požární dveře, včetně jejich funkčního vybavení, jsou ve smyslu písm. d), odst. (4), § 2, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, požárně bezpečnostním zařízením pro únik osob při požáru.

Co to je funkční vybavení požárních dveří?

Funkčním vybavením požárních dveří se rozumí zavírací, samozavírací nebo odblokovací mechanismus včetně ovládání anebo detekčního zařízení včetně zdroje, které v případě vzniku požáru anebo zakouření zajistí správné a funkční uzavření a odblokování všech otevíratelných částí požárních dveří.

Základní druhy požárních dveří

Rozlišujeme dva základní druhy požárních dveří. Jsou to:

 • požární dveře, které brání šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích, označované značkou EI;
 • požární dveře, které omezují šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích, označované značkou EW.

Klasické požární dveře, ať už v provedení EI nebo EW, nebrání šíření zplodin hoření, tj. kouř může pronikat, sice v omezené míře, i přes požární dveře.

Co to jsou kouřotěsné požární dveře?

Z výše uvedených důvodů se klasické požární dveře, nejčastěji doplňují tzv. spěňovací páskou, která v případě požáru brání právě šíření kouře a zplodin hoření. Spěňovací páska však není jedinou možností, jak zabránit průniku kouře a zplodin hoření.

V takových případech pak již mluvíme o kouřotěsných požárních dveřích.

Kouřotěsné požární dveře se navíc označují značkou SC, kde písmeno S znamená právě bránění průniku kouře a zplodin hoření a písmeno C skutečnost, že jsou dveře doplněny funkčním vybavením, zpravidla samozavíracím mechanismem („brano“). Pokud jsou kouřotěsné požární dveře v provedení se spěňovací páskou, značení se doplní o symbol + v kroužku.


Kontroly provozuschopnosti požárních dveří

Jak bylo v úvodu článku zmíněno, požární dveře v jakémkoliv provedení, jsou požárně bezpečnostním zařízením.

Jednou ze základních povinností každé právnické osoby a podnikající fyzické osoby je, udržovat v provozuschopném stavu, provozovaná požárně bezpečnostní zařízení. Tuto povinnost ukládá písm. a), odst. (1), § 5, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

Kontroly požárně bezpečnostních zařízení blíže řeší § 7, vyhlášky č. 246/2001 Sb. Z této vyhlášky plyne jasná povinnost, provádět kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, tj. včetně požárních dveří, alespoň jednou za rok a to v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce dveří.

O provedené kontrole provozuschopnosti je vykonavatel této kontroly povinen vypracovat doklad, který odpovídá požadavkům vyhlášky.

Jedna z nejčastějších závad, která se při provozu požárních dveří objevuje – zajištění v otevřené poloze.

Ještě zdůrazním důležitou povinnost ve vztahu k požárním dveřím, plynoucí z požadavku odst. (2), § 4, vyhlášky č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří, v platném znění, cituji:

„Požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře, jejichž nedílnou součástí je funkční vybavení, musí být udržovány po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti tak, aby v případě požáru byly všechny jejich otevíratelné části vždy spolehlivě uzavřeny (nikoliv zablokovány) a zároveň ručně snadno otevíratelné bez dalších opatření.“

Zde bych rád zdůraznil, že spousta dokladů, se kterými se v praxi setkávám, stále požadavky vyhlášky nesplňuje. Toto může být v krajním případě posouzeno jako nesplnění povinnosti provozovatele požárních dveří, provést jejich kontrolu provozuschopnosti.

Využijte profesionálně připravený vzorový doklad o kontrole provozuschopnosti SAW a předejděte tak zbytečným komplikacím.


Poškozené požární dveře – co teď?

Jsou-li požární dveře shledány nezpůsobilými plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na dveřích a v prostoru, kde jsou dveře instalovány, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k neprodlenému uvedení dveří do provozu a prostřednictvím technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

Závěrem článku nutno podotknout, že dle  písm. f), § 76, zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, hrozí za neprovádění kontrol a neudržování požárních dveří v řádném stavu, při kontrole státního požárního dozoru, pokuta až do výše 500 000 Kč.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 4.3 / 5. Počet hodnocení: 8

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

6 comments on “Požární dveře a jejich kontroly”

 1. Dobrý den
  Provádíme kontroly provozuschopnosti požárních uzávěru tj. oken dveří pro firmy kde jsme pracovali. Jedná se o firmy které tyto požární okna dveře vyrábějí. Děláme to jako živnostnici. Chtěli bychom se osamostatnit a nabízet tyto kontroly a i odstranění závad sami.co k tomu potřebujme? Nějaké zkoušky?

  1. Potřebujete osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně nebo osvědčení technika požární ochrany.
   Ve vašem případě by měl dostačovat technik požární ochrany (nižší stupeň, méně náročná zkouška).
   Mimochodem toto osvědčení potřebujete i nyní, kdy kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, např. požárních dveří, provádíte jako zaměstnanci.
   Podrobnosti viz zde: https://www.hzscr.cz/clanek/prubeh-zkousky.aspx

 2. Dobrý den pane Hofmane,
  ve svém článku píšete o kontrole protipožárních dveří, že je "Jednou ze základních povinností každé právnické osoby a podnikající fyzické osoby...".

  Jak je to ale u bytů? Je tam také povinnost ze zákona? Pokud ano, tak za to zodpovídá majitel bytové jednotky nebo se musí zkontrolovat v rámci celého domu všechny dveře?

  Děkuji za odpověď.

  1. Dobrý den,
   dobrá otázka. Pokud budeme uvažovat bytový dům, kde každá bytová jednotka tvoří samostatný požární úsek a tj. hlavní vstupní dveře do bytu jsou dveřmi požárními, pak jsem osobně názoru, že kontrolu provozuschopnosti takových dveří musí zajistit společenství / resp. provozovatel bytového domu, stejně, jako ostatní požárně bezpečnostní zařízení zabraňující šíření požáru (např. požární dvířka do stupaček, požární ucpávky apod., pokud jsou instalovány). V případném právním vztahu mezi společenstvím / provozovatelem bytového domu by toto nemělo být opomenuto a mělo by být jasně stanoveno, že majitel bytu je povinen strpět takovou kontrolu.
   Proč? Protože pokud nebudou funkční např. jen ony požární dvířka do stupačky někde na WC v bytě, není to jen problém bytu, ale může to být problém celého domu. Nefunkční požární dveře do bytu mohou znamenat, že v případě požáru bytu, dojde k ohrožení celého domu, např. vlivem zakouření hlavní únikové chodby. Je tedy zejména v zájmu celého společenství, aby všechna požárně bezpečnostní zařízení instalovaná v domě byla provozuschopná, jinak celý dům jako takový, má omezenou úroveň požární ochrany.

   Pak jsou samozřejmě další výklady, které říkají, že vnitřní polovinu dveří si kontroluje majitel bytu, vnější společenství, ale to je za mě nesmysl. Jde o jedno zařízení, které se vždy kontroluje jako celek a to mimo jiné "z obou stran."

   Za mě tedy ano - je to povinnost ze zákona (písm. a), odst. (1), § 5, zákona č. 133/1985 Sb., úz + § 7, vyhlášky č. 246/2001 Sb., úz)) a osobně to vidím spíše na povinnost společenství, než-li povinnost vlastníka bytu.
   Ale správná odpověď je komplikovaná, záleží na konkrétních vztazích a znění smluv.

   S pozdravem,

   Vít Hofman

 3. Vážený pane Hofmane,
  chci provozovat Mateřskou školku v rodinném domku.
  Mám na Vás dotaz ohledně protipožárních dveří, které mají být 1) mezi mezi garáži a chodbou a 2) mezi místností kde je plynový kotel.
  Obě místnosti jsou v suterénu.
  Nyní jsou tam obyčejné dveře v kovovém rámu ve zdi.
  Je možné stávající dveře nahradit dveřmi protipožárními El 30 se samozavíráním do stávajících kovových zárubní ?
  Jaký typ protipožárních dveří by to měl být ?
  Děkuji a s pozdravem
  Josef Novák

  1. Dobrý den.
   V této věci vám bohužel radit nechci. Je to otázka na osobu, která vám zpracovává projekt, resp. jeho část, tedy požárně bezpečnostní řešení objektu. Z projektové dokumentace by toto mělo vyplynout. Zejména tedy požární odolnost dveří. Dveře se instalují dle pokynů výrobce, aby mohl garantovat jejich požární odolnost.
   S pozdravem,

   VH

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart