BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Autor článku: Ing. Vít Hofman
Datum publikování: 31. 5. 2017
Kategorie příspěvku: 
0
(0)

BOZP je zkratkou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Co vše se pod tímto pojmem ale ukrývá, ví jen málo kdo. Dnes se tedy pokusím udělat jakousi osvětu. Pokusím se Vám připomenout, že bez BOZP by byl náš život zcela jiný. Vysvětlím Vám, že BOZP můžete nenávidět a proklínat jak chcete, ale nakonec můžete být rádi, že ji máme!


Historie BOZP? Podstatná je současnost!

Nechci se zde zabývat historií BOZP, která sahá až někam k 18. století před naším letopočtem. To nechme odborníkům na dějiny. Pro nás je důležitý rok 1993. Konkrétně 1. leden tohoto roku, kdy vešla v platnost Ústave České republiky, která jasně stanoví, že Listina základních práv a svobod, je součástí ústavního pořádku.

Naneštěstí tvůrci těchto ústavních zákonů měli rozum a právě do Listiny základních práv a svobod zapracovali několik, pro BOZP zcela zásadních ustanovení, která dále cituji:

 • Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.
 • Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.
 • Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.
 • Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání.
 • Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající zdravotní podmínky.
 • Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.
 • Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

V roce 2006 vešel v platnost "nový" Zákoník práce, který je právě tím zákonem, jenž stanoví podrobnosti BOZP. Nový zákoník práce se již plně ztotožňuje s právem Evropské unie. Obecná ustanovení Zákoníku práce dnes upřesňují desítky prováděcích a doplňujících právních předpisů a technických norem.


Definice BOZP - existuje vůbec?

Definice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tedy BOZP, není právními předpisy přímo definována. Definice je nepřímá. Zákon ukládá zaměstnavateli povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Tato prevence rizik zaměstnavatele, dle Zákoníku práce, znamená následující, cituji:

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

BOZP je interdisciplinární obor

Při provádění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se uplatňuje velké množství oborů. Mezi ně patří např. zdravotnictví, fyziologie člověka, ergonomie, konstrukce, automatizace, právo a mnohé další. O BOZP tedy mluvíme jako o mezioborové disciplíně.

BOZP by se dala také definovat, jako souhrn opatření charakteru právního, technického, technologického a organizačního, majících za cíl předcházet ohrožení lidských životů a zdraví.


Jaké by to bylo, kdyby BOZP neexistovala?

Málo kdo si uvědomuje, že BOZP není jen o nošení přileb. BOZP jako taková se skutečně stará o to, aby se zaměstnanci při práci nic nestalo. Pod BOZP můžeme počítat i omezení, týkající se věku zaměstnance, doby odchodu do důchodu, pracovní doby, práce přes čas, přestávek v práci, pracovního tempa, ergonomie při práci, teploty na pracovišti, péče o zdraví při práci např. formou pracovnělékařských prohlídek, zdokonalování odborné způsobilosti zaměstnanců na školeních BOZP a mnohé další.

Kdyby BOZP neexistovala? Stačí se podívat, jaké jsou pracovní podmínky v rozvojových státech nebo i okrajových oblastech vyspělých zemí.

Místo oné přilby, kus molitanu přivázaný na hlavě. Namísto kvalitního respirátoru, igelitový sáček přes ústa. Namísto kvalitního ochranného žáruvzdorného oděvu se zaměstnanci polévají vodou. Pracovní směny od rána do noci, od pondělí do pátku, od narození až do smrti! Pracovní tempo tak vysoké, jak si nedokážeme ani představit.

Buďme rádi za to, co máme. Važme si toho, že naše pracovní podmínky, byť ne vždy jsou zcela dokonalé, jsou na té úrovni, na které jsou!


Kdo má stav bezpečnosti práce v rukou?

Ne, nejsou to zaměstnavatelé, ani vedoucí zaměstnanci, kteří mají stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rukou. Ale jsou to samotní zaměstnanci.

Dokud se zaměstnanci nebudou o bezpečnost práce zajímat a seznamovat se s jejími úkoly a možnými řešeními. Dokud zaměstnanci nebudou po zaměstnavateli striktně vyžadovat plnění úkolů prevence rizik, dokud zaměstnanci nebudou opatření bezpečnosti práce plně respektovat a dodržovat je, stále budou ve stavu bezpečnosti mezery.

I proto mají zaměstnanci zákonné právo, podílet se na bezpečnosti práce u svého zaměstnavatele. Bohužel jej jen málo kdy uplatňují.


Chcete, aby BOZP ve vaší firmě byla v dobré kondici?

K bezpečnosti práce přistupuji moderním způsobem. Řeším ji tak, aby dávala smysl. Opatření, která se dělají ve stylu "papír pro papír" nejsou mou doménou. Chci, aby opatření, která doporučím, měla skutečně přidanou hodnotu, Chci, aby je zaměstnanci nejen chápali, ale také respektovali.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hodnocení: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Ing. VÍT HOFMAN

Specialista BOZP a PO
Nadšený "bezpečák."
Autor online magazínu BOZPforum.cz.
Milovník přírody a moderních technologií.

Kontaktujte mě

Váš názor mě zajímá!

Vyjádřete jej v komentáři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

0
(0)

BOZP je zkratkou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Co vše se pod tímto pojmem ale ukrývá, ví jen málo kdo. Dnes se tedy pokusím udělat jakousi osvětu. Pokusím se Vám připomenout, že bez BOZP by byl náš život zcela jiný. Vysvětlím Vám, že BOZP můžete nenávidět a proklínat jak chcete, ale nakonec můžete být rádi, že ji máme!


Historie BOZP? Podstatná je současnost!

Nechci se zde zabývat historií BOZP, která sahá až někam k 18. století před naším letopočtem. To nechme odborníkům na dějiny. Pro nás je důležitý rok 1993. Konkrétně 1. leden tohoto roku, kdy vešla v platnost Ústave České republiky, která jasně stanoví, že Listina základních práv a svobod, je součástí ústavního pořádku.

Naneštěstí tvůrci těchto ústavních zákonů měli rozum a právě do Listiny základních práv a svobod zapracovali několik, pro BOZP zcela zásadních ustanovení, která dále cituji:

 • Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.
 • Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.
 • Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky.
 • Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání.
 • Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající zdravotní podmínky.
 • Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.
 • Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

V roce 2006 vešel v platnost "nový" Zákoník práce, který je právě tím zákonem, jenž stanoví podrobnosti BOZP. Nový zákoník práce se již plně ztotožňuje s právem Evropské unie. Obecná ustanovení Zákoníku práce dnes upřesňují desítky prováděcích a doplňujících právních předpisů a technických norem.


Definice BOZP - existuje vůbec?

Definice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tedy BOZP, není právními předpisy přímo definována. Definice je nepřímá. Zákon ukládá zaměstnavateli povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Tato prevence rizik zaměstnavatele, dle Zákoníku práce, znamená následující, cituji:

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

BOZP je interdisciplinární obor

Při provádění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se uplatňuje velké množství oborů. Mezi ně patří např. zdravotnictví, fyziologie člověka, ergonomie, konstrukce, automatizace, právo a mnohé další. O BOZP tedy mluvíme jako o mezioborové disciplíně.

BOZP by se dala také definovat, jako souhrn opatření charakteru právního, technického, technologického a organizačního, majících za cíl předcházet ohrožení lidských životů a zdraví.


Jaké by to bylo, kdyby BOZP neexistovala?

Málo kdo si uvědomuje, že BOZP není jen o nošení přileb. BOZP jako taková se skutečně stará o to, aby se zaměstnanci při práci nic nestalo. Pod BOZP můžeme počítat i omezení, týkající se věku zaměstnance, doby odchodu do důchodu, pracovní doby, práce přes čas, přestávek v práci, pracovního tempa, ergonomie při práci, teploty na pracovišti, péče o zdraví při práci např. formou pracovnělékařských prohlídek, zdokonalování odborné způsobilosti zaměstnanců na školeních BOZP a mnohé další.

Kdyby BOZP neexistovala? Stačí se podívat, jaké jsou pracovní podmínky v rozvojových státech nebo i okrajových oblastech vyspělých zemí.

Místo oné přilby, kus molitanu přivázaný na hlavě. Namísto kvalitního respirátoru, igelitový sáček přes ústa. Namísto kvalitního ochranného žáruvzdorného oděvu se zaměstnanci polévají vodou. Pracovní směny od rána do noci, od pondělí do pátku, od narození až do smrti! Pracovní tempo tak vysoké, jak si nedokážeme ani představit.

Buďme rádi za to, co máme. Važme si toho, že naše pracovní podmínky, byť ne vždy jsou zcela dokonalé, jsou na té úrovni, na které jsou!


Kdo má stav bezpečnosti práce v rukou?

Ne, nejsou to zaměstnavatelé, ani vedoucí zaměstnanci, kteří mají stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rukou. Ale jsou to samotní zaměstnanci.

Dokud se zaměstnanci nebudou o bezpečnost práce zajímat a seznamovat se s jejími úkoly a možnými řešeními. Dokud zaměstnanci nebudou po zaměstnavateli striktně vyžadovat plnění úkolů prevence rizik, dokud zaměstnanci nebudou opatření bezpečnosti práce plně respektovat a dodržovat je, stále budou ve stavu bezpečnosti mezery.

I proto mají zaměstnanci zákonné právo, podílet se na bezpečnosti práce u svého zaměstnavatele. Bohužel jej jen málo kdy uplatňují.


Chcete, aby BOZP ve vaší firmě byla v dobré kondici?

K bezpečnosti práce přistupuji moderním způsobem. Řeším ji tak, aby dávala smysl. Opatření, která se dělají ve stylu "papír pro papír" nejsou mou doménou. Chci, aby opatření, která doporučím, měla skutečně přidanou hodnotu, Chci, aby je zaměstnanci nejen chápali, ale také respektovali.

Byl pro vás článek užitečný?

Klikněte na hvězdičky pro ohodnocení článku.

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hodnocení: 0

Doposud nikdo nehodnotil. Buďte první, kdo článek ohodnotí. Děkuji.

Pokud se vám článek líbil...

Sledujte mě na sociálních sítích.

Omlouvám se, že pro vás nebyl tento článek užitečný a děkuji za vaši zpětnou vazbu.

Pojďme tento článek vylepšit!

Řekněte mně, jak mohu tento článek vylepšit.

Komentáře k příspěvku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
0
  0
  Přehled nákupu
  Jen 250  vás dělí od dárku zdarma!
  250 
  Váš košík je prázdnýZpět do obchodu
   Použít kupón
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram