Školení BOZP brigádníků – vzor dokumentace

349,00  s DPH / 288,43  bez DPH

Blíží se letní sezóna a to pro většinu zaměstnavatelů znamená zaměstnat “brigádníky:” Pokud mezi ně patříte i vy, určitě nezapomeňte na školení BOZP brigádníků! Díky vzorové dokumentaci BOZP ke stažení, toto školení zvládnete provést samostatně, levně a efektivně. Využijte této unikátní možnosti!

Komu je vzorová dokumentace školení BOZP určena?

Vzorová dokumentace školení BOZP brigádníků je určena všem zaměstnavatelům, kteří chtějí zaměstnávat zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ), tedy tzv. brigádníky. Nic ale nebrání tomu, abyste dokumentaci použili i k proškolení zaměstnanců pracujících na základě pracovní smlouvy (HPP).

Nezapomeňte, že školení BOZP je ze zákona povinné pro všechny zaměstnance, bez ohledu na druh pracovního poměru! Bez školení je zaměstnavatel vystaven obrovskému riziku trestně – hmotní odpovědnosti!

 

Školení BOZP brigádníků – co obsahuje vzorová dokumentace?

Vzorová dokumentace školení BOZP brigádníků je sestavena tak, aby Vám umožnila opravdu kvalitní provedení školení a inspektoři Vás neměli na čem nachytat. Dokumentace obsahuje zejména následující:

 

Vzor osnovy školení školení BOZP brigádníků

Tímto dokumentem se stanoví obsah školení a to nejen výčet právních a ostatních předpisů BOZP, ale i dalších podstatných informací. Osnova je vnitřním předpisem zaměstnavatele.

 

Prezenční listina školení BOZP

Prezenční listina školení BOZP slouží k záznamu o provedeném školení. Jedná se o list, kam se školení podepíší a tím i prohlásí, že byli řádně proškoleni. Vzor prohlášení je velmi sofistikovaný, aby Vás pokud možno co nejvíce zbavil případné odpovědnosti!

 

Záznam o absolvování přezkoušení

Každé školení BOZP musí být ukončeno ověřením znalostí! Tento záznam slouží pro doložení přezkoušení zaměstnanců – brigádníků, formou zkušebního testu. Přezkoušení touto formou není sice přímo povinné, jedná se ale o nejjednodušší způsob přezkoušení, s ohledem na jeho prokazatelnost.

 

Zkušební test BOZP brigádníků

Vzorový zkušební test s 20ti otázkami napříč oblastmi bezpečnosti práce.

 

Záznam o seznámení s dokumentem BOZP

Jedná se o jednoduchý formulář, kam můžete dopsat jakékoliv dokumenty, se kterými chcete zaměstnance prokazatelně seznámit. Dokumenty můžete samozřejmě dospat přímo do osnovy školení, v některých případech je ale přehlednější a praktičtější, použít tento formulář.

Dokumenty, se kterými zejména je nutno zaměstnance seznamovat, jsou např.:

  • návody na obsluhu strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;
  • bezpečnostní listy k nebezpečným chemickým látkám a směsím;
  • vnitřní předpisy BOZP, pokud máte nějaké zpracovány;
  • písemné pokyny vedoucích zaměstnanců;
  • pracovní a technologické postupy;
  • hygienické předpisy (HACCP);
  • atd.

 

Záznam o seznámení s pracovištěm

Formulář, který slouží k prokazatelnému seznámení zaměstnance s konkrétním pracovištěm. Všechny výše uvedené dokumenty sloužily k prokázání seznámení zaměstnance s předpisy. Kromě toho je ale nutno zaměstnanci prokazatelně sdělit, kde na pracovišti jsou např. únikové cesty, východy, lékárničky, hasící přístroje a spoustu dalších informací. To pro Vás bude velmi snadné, protože formulář obsahuje osnovu tohoto seznámení, pěkně stručně, přehledně, v bodech.

 

Záznam o zácviku na pracovišti

V některých případech je nutno zaměstnance zacvičit. V případě rizikových prací, je velmi vhodné zácvik provádět prokazatelně. A v tom Vám právě pomůže tento formulář. Díky němu je prokazatelné provedení zácviku opravdu snadné.

Nedopusťte, aby např. vyučený kuchař obsluhoval sloupovou vrtačku!

 

Záznam o školení požární ochrany brigádníků

Formulář pro provedení záznamu o školení požární ochrany brigádníků a to včetně tematického plánu a časového rozvrhu školení.

 

Pro jaké obory se vzorová dokumentace hodí?

Vzorová dokumentace se hodí pro všechny běžné podnikatelské obory, kterými jsou např. administrativní práce, práce ve službách, práce v pohostinství, výrobní práce, skladování apod.

Naopak není vhodná pro specifické, úzce zaměřené oblasti podnikání, jako je např. provoz drážní, lodní, letecké, silniční dopravy, provoz chemických laboratoří, zpracování výbušnin a jiné rizikové práce.

 

Chcete více informací?

Pokud Vás BOZP brigádníků zajímá podrobněji, připravil jsem pro Vás podrobný informativní článek, věnovaný právě této specifické skupině zaměstnanců nebo si pusťte video:

Format

Narocnost

Podminky

Predpisy

Prokoho

, , ,

Typ Produktu

, , , ,

Upravitelnost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Školení BOZP brigádníků – vzor dokumentace”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Mohlo by se Vám líbit…

Řekněte o tom ostatním...

Sdílejte tento vzor se svými přáteli a pomozte tak ostatním!

Scroll to Top