Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Online průvodce pracovními úrazy

Záznam vážného úrazu

Bohužel se u Vás stal vážný pracovní úraz, a je tedy nutno bezodkladně sepsat záznam o pracovním úraze.

Sepsání záznamu o úrazu neznamená jen vyplnění formuláře. Znamená objasnění a dokumentování úrazu!

Nevíte, jak záznam o úrazu sepsat?


Související právní předpisy

Povinnost plyne z ustanovení odst. (1), § 5, NV. č. 201/2010 Sb., úz


Jak tedy záznam o úraze sepsat?

Záznam o úraze musíte sepsat neprodleně, nejpozději však do 5ti pracovních dnů ode dne, kdy jste se o úraze dověděli.

Při vyplňování záznamu o úraze doporučuji kontaktovat odborně způsobilou osobu v BOZP nebo využít vzorový záznam o pracovním úraze SAW:

Související dokumenty

Reklama:

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart