Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Online průvodce pracovními úrazy

Předání záznamu vážného pracovního úrazu


Vypracovaný záznam o úraze nejen že musíte zaslat na stanovené instituce, ale také předat úrazem postiženému zaměstnanci!

Co dělat?


Záznam o úraze bezodkladně předejte úrazem postiženému zaměstnanci. Jinak se vystavujete riziku sankce!


Nevíte, jak záznam o úrazu sepsat a předat?


Související právní předpisy

Povinnost plyne z ustanovení odst. (3), § 105, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, úz.


Jak tedy na předání záznamu o úraze?

Pokud jste dorazili až sem, podařilo se Vám sepsat záznam o vážném pracovním úraze.

Tento záznam nyní musíte předat oprávněným osobám. Oprávněnou osobou je úrazem postižený zaměstnanec.

Záznam předejte neprodleně poté, co jej vypracujete.

Záznam vždy předávejte způsobem, který jste schopni prokázat!

Ideálně využijte předávacího protokolu SAW:

Související dokumenty

Reklama:SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart