Online průvodce pracovními úrazy

Záznam pracovního úrazu


Sepsání záznamu o úrazu neznamená jen vyplnění formuláře. Znamená objasnění úrazu!

Co dělat?

Bohužel se u Vás stal pracovní úraz, a je tedy nutno bezodkladně sepsat záznam o pracovním úraze.


Nevíte, jak záznam o úrazu sepsat?


Související právní předpisy

Povinnost plyne z ustanovení odst. (1), § 5, NV. č. 201/2010 Sb., úz


Jak tedy záznam o úraze sepsat?

Záznam o úraze musíte sepsat neprodleně, nejpozději však do 5ti pracovních dnů ode dne, kdy jste se o úraze dověděli.

Při vyplňování záznamu o úraze doporučuji kontaktovat odborně způsobilou osobu v BOZP nebo využít vzorový záznam o pracovním úraze SAW:

Související dokumenty

Reklama:Scroll to Top