Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Online průvodce pracovními úrazy

Zaslání hlášení změn


Víte komu a do kdy musíte záznam o úrazu – hlášení změn zaslat?

Co dělat?

Záznam o úraze – hlášení změn je nutno odeslat na stanovené orgány a instituce. Neotálejte – lhůta běží!


Nejste si jisti, jak postupovat?


Související právní předpisy

Povinnost plyne z ustanovení § 8, NV. č. 201/2010 Sb., úz


Komu záznam o úrazu – hlášení změn zaslat?

Záznam o úrazu – hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:

  1. příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti;
  2. příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu;
  3. zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn;
  4. územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo v případě smrtelného pracovního úrazu;
  5. organizační složce pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za pracovní úraz (Kooperativa pojišťovna nebo Česká pojišťovna).

Doporučuji využít vzorový záznam o úrazu – hlášení změn SAW:

Související dokument

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart