Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Online průvodce pracovními úrazy

Ohlášení smrtelného úrazu!


Abyste se ohlášením úrazu nedostali do problémů, je nutno mít celou agendu BOZP v pořádku!

Co dělat?

Bohužel se u Vás stal smrtelný pracovní úraz, který je nutno BEZODKLADNĚ ohlásit na stanovené orgány a instituce!


Nevíte, jak úraz ohlásit?


Související právní předpisy

Povinnost plyne z ustanovení odst. (2), § 4, NV. č. 201/2010 Sb., úz


Komu se smrtelný pracovní úraz hlásí?

Smrtelný pracovní úraz je nutno ohlásit:

  • územně příslušnému útvaru Policie ČR;
  • odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP;
  • podle toho, pod který orgán spadáte:
  • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u Vás poslal (u externích zaměstnanců);
  • zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

Ohlášení proveďte např. emailem, nejlépe v kombinaci s telefonickým oznámením.Oznámení vždy provádějte způsobem, který jste schopni prokázat!

Související dokumenty

Reklama:

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart