Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Online průvodce pracovními úrazy

Hospitalizace překračuje 5 dnů


Zejména u vážných úrazů, které vyžadují delší hospitalizaci, není radno si zahrávat!

Rozhodněte

Další informace

Pokud si nejste zcela jisti, zda hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhne 5 kalendářních dnů, doporučujeme zvolit možnost ANO.

Hospitalizace nemusí být v kuse. Uvedu příklad:

Po pracovním úraze je zaměstnanec hospitalizován a po třech dnech propuštěn. Za dva týdny se objevují komplikace a dojde k následné hospitalizaci s operací, např. na další 4 dny.

Celková hospitalizace v uvedeném příkladě je tedy 3 + 4 dny, tj. 7 dnů, což je více než 5 a je nutno postupovat dle možnosti: „ANO“.


Nevíte, jak v případě vážného pracovního úrazu postupovat?

Reklama:
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart