Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Osoba odpovědná za požární prostředky

Zaměstnavatel je povinen stanovit firemní odpovědnosti a pravidla. Mimo jiné musí určit osobu odpovědnou za bezpečný provoz požárně bezpečnostních zařízení (např. elektrická požární signalizace, nouzové osvětlení, nástěnné hydranty, požární dveře atd.) a věcné prostředky požární ochrany (zejména hasící přístroje).

99  s DPH / 82  bez DPH

Písemné pověření odpovědné osoby za provoz požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany

Požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostedky požární ochrany, jsou zařízení určena k ochraně životů a zdraví osob při vzniku mimořádné události - požáru. Proto tato zařízení vyžadují zvláštní pozornost a je nanejvýše vhodné, stanovit jasná pravidla pro jejich provoz a striktně vymezit odpovědnosti za jejich provoz.

Jmenujte proto osobu, která bude odpovídat za bezpečný provoz požárních zařízení ať už v rámci konkrétního pracoviště nebo celé firmy a vyhněte se tak případným problémům!

Za BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci. Musí být zvlášť pověření odpovědné osoby za požární zařízení?

Ano. Již samotné nařízení vlády mluví o tom, že podmínkou k uvedení pracoviště do provozu, je určení osoby odpovědné za vedení provozní dokumentace a záznamů a dále také určení osoby, jejíž povinností je zajišťovat dodržování termínů a lhůt pro provádění činností, jako jsou zejména kontroly, zkoušky, revize, údržby, opravy a rekonstrukce technického vybavení pracovišť, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení – tj. včetně požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany.

Musí být pověření písemné?

Ano. Bez písemného pověření velmi těžko prokážete splnění této povinnosti.

Nezapomeňte, že oheň je sice dobrý sluha, ale zlý pán! Nepodceňujte v této oblasti nic.

Koho mohu odpovědností pověřit?

Není striktně vymezeno, jakou kvalifikaci osoba odpovědná za požární zařízení musí mít. Pověřit tedy můžete prakticky kohokoli. Důležité je, aby tato osoba byla schopna samostatné práce a zejména, aby se jednalo o osobu odpovědnou.

Jaké má osoba odpovědná povinnosti?

Základní povinnosti ve vztahu k pověření, jsou uvedeny přímo ve vzorovém pověření. Odpovědná osoba je tak tedy bude mít stále u sebe.

Odpovědná osoba při své činnosti spolupracuje s technikem požární ochrany, což je vlastně takový poradní a podpůrný orgán.

Další informace

Typ Produktu

Format

Narocnost

Podminky

Predpisy

Prokoho

, , , ,

Stran

Upravitelnost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Osoba odpovědná za požární prostředky“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás zajímat...

You may also like…
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart