Online průvodce pracovními úrazy

Předání záznamu o úrazu


Záznam o úraze bezodkladně předejte úrazem postiženému zaměstnanci. Jinak se vystavujete riziku sankce!

Co dělat?

Vypracovaný záznam o úraze nejen že musíte zaslat na stanovené instituce, ale také předat úrazem postiženému zaměstnanci!


Nevíte, jak záznam o úrazu sepsat?


Související právní předpisy

Povinnost plyne z ustanovení odst. (3), § 105, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, úz.


Jak tedy na předání záznamu o úraze?

Pokud jste dorazili až sem, podařilo se Vám sepsat záznam o vážném pracovním úraze.

Tento záznam nyní musíte předat oprávněným osobám. Oprávněnou osobou je úrazem postižený zaměstnanec.

Záznam předejte neprodleně poté, co jej vypracujete.

Záznam vždy předávejte způsobem, který jste schopni prokázat!

Ideálně využijte předávacího protokolu SAW:

Související dokumenty

Reklama:
Scroll to Top