Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Online průvodce pracovními úrazy

Předání hlášení změn


Záznam o úrazu – hlášení změn bezodkladně předejte úrazem postiženému zaměstnanci. Jinak se vystavujete riziku sankce!

Co dělat?

Vypracovaný záznam o úrazu – hlášení změn, nejen že musíte zaslat na stanovené instituce, ale také předat úrazem postiženému zaměstnanci!


Nejste si jisti, jak postupovat?


Související právní předpisy

Povinnost plyne z ustanovení § 8, NV. č. 201/2010 Sb., úz


Jak tedy na předání záznamu o úrazu – hlášení změn?

V případě, že došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu – hlášení změn, předá zaměstnavatel jedno vyhotovení záznamu o úrazu – hlášení změn úrazem postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

Záznam o úraze – hlášení změn, předávejte vždy prokazatelným způsobem!

Záznam předejte neprodleně poté, co jej vypracujete.

Záznam vždy předávejte způsobem, který jste schopni prokázat!

Doporučuji využít předávací protokol SAW:

Související dokument

SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart