Outsourcing BOZP a PO

Nestarejte se o to, oč se mohou starat jiní - a lépe! Delegujte BOZP i PO!

Chcete outsourcovat BOZP / PO? A ptáte se, jak začít? Nic složitého...

 1. Seznámím se s Vašim podnikáním
 2. Dohodneme se na rozsahu činností
 3. Dohodneme se na ceně
 4. Předložím Vám smlouvu o pojištění mé odpovědnosti
 5. Doložím svou odbornost
 6. Ujednáme si písemnou smlouvu
 7. Podepíšeme smlouvu
 8. Začneme spolupráci!

A co je vlastně vhodné outsourcovat?

Jsou firmy, které Vám s radostí nabídnou komplexní outsourcing BOZP a PO. To bohužel v praxi nelze! Tedy lze, ale zákon to neumožňuje!

V rámci outsourcingu na mě můžete hodit

třeba následující úkoly prevence rizik:

 

 • Hodnocení pracovních rizik
 • Zařazování prací do kategorií
 • Výběr vhodných osobních ochranných pracovních prostředků
 • Některé preventivní kontrolní úkony, např.:
  • roční prověrka BOZP
  • pravidelné kontroly BOZP
  • preventivní požární prohlídky
  • orientační kontroly na alkohol
  • kontroly a revize technického vybavení a zařízení
 • Některá školení
  • školení vedoucích pracovníků z bezpečnosti práce
  • školení o požární ochraně
  • odborná školení zaměstnanců
  • školení první pomoci
 • Vypracování některé dokumentace
  • dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik
  • seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků
  • místní provozní bezpečnostní předpisy
  • místní řád skladu
  • dokumentace školení o bezpečnosti práce
  • dokumentace požární ochrany
  • kniha úrazů
 • Úkoly požární ochrany
  • začlenění provozovaných činností
  • vypracování dokumentace požární ochrany
  • provádění preventivních požárních prohlídek
  • provádění kontroly dokumentace PO
  • provádění kontrol požárních zařízení
  • organizace cvičného požárního poplachu
  • školení o požární ochraně
  • odborná příprava požární ochrany
 • Řešení a likvidace pracovních úrazů
  • vyšetření příčin a okolností pracovního úrazu
  • sepsání záznamu o pracovním úraze
  • zaslání záznamu o úrazu
  • návrh bezpečnostních opatření
 • Řešení a likvidace nemocí z povolání

Delegujte bezpečnost!

Delegováním úkolů bezpečnosti práce a požární ochrany, získáte více prostoru pro to, abyste se mohli plně věnovat své hlavní činnosti. O stavu bezpečnosti Vás budu průběžně informovat – přehled tak neztratíte!

Řešte bezpečnost již dnes! Protože už zítra, může být pozdě!

Kontaktujte mě