Kurz BOZP pro vedoucí zaměstnance

Nestarejte se zbytečně o to, oč se mohou postarat jiní - a lépe! Delegujte BOZP i PO na profesionály.


Chcete outsourcovat BOZP / PO? A ptáte se, jak začít? Nic složitého...

Doložím svou odbornost

Na vyžádání není problém předložit má osvědčení o odborné způsobilosti a případně reference mých stávajících klientů.

Seznámím se s Vašim podnikáním

Znalost podnikání, pracovišť a vykonávaných činností a tím i představa o rizicích, je pro správné nastavení spolupráce zásadní.

Dohodneme se na rozsahu činností

Budete mít kontrolu nad tím, které úkoly bezpečnosti jsou delegovány na mě a které naopak zůstávají ve vaší kompetenci.

Dohodneme se na ceně

Cena musí odpovídat poskytovaným službám. Cena musí být přijatelná jak pro Vás, tak i pro mě. Proto se o ceně můžeme podrobně bavit a nabídku a rozsah činností jí přizpůsobit.

Ujednáme si vzájemnou dohodu

Pokud budete mít zájem naši dohodu písemně stvrdit, mohu vám nabídnout svou připravenou férovou smlouvu, bez žádných chytáků a poznámek pod čarou či odkazů na všeobecné obchodní podmínky.

Podáme si ruku

Podáme si ruku na zahájení vzájemné spolupráce jako gesto vzájemně férového a odpovědného přístupu k ní.

Začneme spolupráci!

Pustíme se do práce. Protože v bezpečnosti více,než kdekoliv jinde platí: "Už včera bylo pozdě!"


A co je vlastně vhodné outsourcovat?

Jsou firmy, které Vám s radostí nabídnou komplexní outsourcing BOZP a PO. To bohužel v praxi nelze! Tedy lze, ale zákon to neumožňuje! Zaměstnavatel se nikdy nemůže zcela zbavit svých povinností a odpovědností na úseku bezpečnosti!

V rámci outsourcingu na mě můžete hodit třeba následující úkoly prevence rizik:

 1. Hodnocení pracovních rizik
 2. Zařazování prací do kategorií
 3. Výběr vhodných osobních ochranných pracovních prostředků
 4. Některé preventivní kontrolní úkony, např.:
  • roční prověrka BOZP
  • pravidelné kontroly BOZP
  • preventivní požární prohlídky
  • orientační kontroly na alkohol
  • kontroly a revize technického vybavení a zařízení
 5. Některá školení
  • školení vedoucích pracovníků z bezpečnosti práce
  • školení o požární ochraně
  • odborná školení zaměstnanců
  • školení první pomoci
 6. Vypracování některé dokumentace
  • dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik
  • seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků
  • místní provozní bezpečnostní předpisy
  • místní řád skladu
  • dokumentace školení o bezpečnosti práce
  • dokumentace požární ochrany
  • kniha úrazů
 7. Úkoly požární ochrany
  • začlenění provozovaných činností
  • vypracování dokumentace požární ochrany
  • provádění preventivních požárních prohlídek
  • provádění kontroly dokumentace PO
  • provádění kontrol požárních zařízení
  • organizace cvičného požárního poplachu
  • školení o požární ochraně
  • odborná příprava požární ochrany
 8. Řešení a likvidace pracovních úrazů
  • vyšetření příčin a okolností pracovního úrazu
  • sepsání záznamu o pracovním úraze
  • zaslání záznamu o úrazu
  • návrh bezpečnostních opatření
 9. Řešení a likvidace nemocí z povolání

Delegujte bezpečnost

Delegováním úkolů bezpečnosti práce a požární ochrany, získáte více prostoru pro to, abyste se mohli plně věnovat své hlavní činnosti. O stavu bezpečnosti Vás budu průběžně informovat – přehled tak neztratíte!

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart