Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Online průvodce pracovními úrazy

Poskytněte první pomoc


Pokud dojde k pracovnímu úrazu, okamžitá první pomoc může rozhodnout o životě či smrti! Vše ostatní musí jíst stranou!

Co dělat?

Nejprve poskytněte první pomoc a zabraňte dalším úrazům! Teprve pak přijde čas na papírování.


Jak Vám v první pomoci můžeme být nápomocni?

Nabízíme školení a kurzy první pomoci pro zaměstnance

Pokud na řešení nastalé mimořádné události, kterou pracovní úraz bezesporu je, chcete být připraveni, využijte našich kurzů první pomoci.

Kurzy nabízíme v základním tematickém dělení:

  • pro zaměstnance (dle rizik práce)
  • pro elektrikáře a
  • pro členy preventivní požární hlídky.

Dále ale nabízíme sestavení individuálních kurzů přesně na míru Vašim potřebám.


Související právní předpisy

Povinnost plyne z ustanovení § 150, Trestního zákoníku, úz!


Podrobnosti k poskytnutí první pomoci

Pro zajištění řádného poskytnutí první pomoci nezapomeňte:

Dle ustanovení odst. (6), § 102, Zákoníku práce, úz, v dohodě se smluvím poskytovatelem pracovnělékařských služeb:

  • pracoviště vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci (zejména lékárničky);
  • pracoviště vybavit prostředky pro přivolání první pomoci;
  • určit osoby odpovědné za poskytnutí první pomoci;
  • zajistit určeným osobám školení v poskytování první pomoci;
  • zajistit ostatním zaměstnancům školení v poskytování první pomoci.

V případě Vážných úrazů, neprodleně volejte 155! Netransportujte úrazem postiženého k lékaři sami!

Zajistěte, aby se k nebezpečnému místu úrazu nepřibližovaly další osoby, které se nepodílejí na poskytování první pomoci!

Reklama:
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart