Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Online průvodce pracovními úrazy

Ohlášení pracovního úrazu


Abyste se ohlášením úrazu nedostali do problémů, je nutno mít celou agendu BOZP v pořádku!

Co dělat?

Bohužel se u Vás stal pracovní úraz, který je nutno ohlásit na stanovené orgány a instituce!


Nevíte, jak úraz ohlásit?


Související právní předpisy

Povinnost plyne z ustanovení odst. (1), § 4, NV. č. 201/2010 Sb., úz.


Komu se pracovní úraz hlásí?

Pracovní úraz, kdy pracovní neschopnost přesáhla 3 kalendářní dny, je nutno bez zbytečného odkladu ohlásit:

  • územně příslušnému útvaru Policie ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin;
  • odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP;
  • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u Vás poslal (u externích zaměstnanců).

Ohlášení proveďte např. emailem, nejlépe v kombinaci s telefonickým oznámením.
Oznámení vždy provádějte způsobem, který jste schopni prokázat!

Související dokumenty

Reklama:Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart