Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Písemné pověření k nakládání s chemickými látkami

Zaměstnavatel je povinen stanovit firemní odpovědnosti a pravidla. Mimo jiné musí určit osobu odpovědnou za bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, která dále písemně jmenuje osoby pověřené tímto nakládáním.

89  s DPH / 74  bez DPH

Co to je nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, dále jen NCHL

Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

Písemné pověření zaměstnanců k nakládání s NCHL

Nehody a vzniklé pracovní úrazy, často i velmi vážné, ve spojitosti s nakládáním s NCHL, nejsou žádnou výjimkou. Proto je nanejvýše vhodné, stanovit jasná pravidla pro toto nakládání a striktně vymezit odpovědnosti nakládání s NCHL.

Pověřte proto nakládáním s NCHL pouze k tomu dostatečně zdravotně i odborně způsobilé zaměstnance, s odpovídajícími zkušenostmi a vyhněte se tak případným problémům.

Musí být pověření písemné?

Ano. Bez písemného pověření velmi těžko prokážete splnění této povinnosti.

Nezapomeňte, že úrazy vzniklé při nakládání s NCHL, mívají často fatální důsledky. Nepodceňujte proto v této oblasti nic.

Koho mohu nakládáním s NCHL pověřit?

Nakládat s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, smí jen k tomu zdravotně a odborně způsobilí zaměstnanci. Výjimkou je nakládání s vysoce toxickými látkami, které mohou zajišťovat jen odborně způsobilí zaměstnanci nebo zaměstnanci, kteří byli odborně způsobilou osobou k této činnosti proškoleni.

Další informace

Typ Produktu

Format

Narocnost

Podminky

Predpisy

Prokoho

, , ,

Stran

Upravitelnost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Písemné pověření k nakládání s chemickými látkami“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás zajímat...

You may also like…
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart