Bezpečnostní předpis pro tlakové nádoby stabilní [MPBP]

169,00  s DPH / 139,67  bez DPH

Provozujete-li tlakové nádoby stabilní (TNS), tedy Vaši zaměstnanci tyto nádoby obsluhují, musíte mít vypracován místní provozní bezpečnostní předpis pro tlakové nádoby stabilní. Tento je, sice nepřímo, přesto vyžadován nařízením vlády a ČSN. Není nic snadnějšího, než využít vzorový místní provozní bezpečnostní předpis ke stažení od SAW!

K čemu bezpečnostní předpis pro tlakové nádoby stabilní slouží?

Místní provozní bezpečnostní předpis pro tlakové nádoby stabilní, ve zkratce TNS, slouží ke stanovení jasných pravidel, jak bezpečně tlakové nádoby stabilní provozovat a obsluhovat je.

 

Kdo musí předpis mít?

Požadavek na vypracování místního provozního bezpečnostního předpisu plyne jednak z obecně závazného požadavku NV č. 378/2001 Sb., úz, a dále také z ČSN 69 0012. Jinak řečeno, každý zaměstnavatel, který provozuje tlakové nádoby stabilní, musí zajistit vypracování předpisu a seznámení zaměstnanců, kteří nádoby obsluhují s jeho obsahem.

Ideální formou seznámení je odborné školení obsluhy tlakových nádob stabilních.

Nejběžnějšími zástupci tlakových nádob stabilních jsou vzdušníky kompresorů a expanzomaty topných soustav.

 

Co místní provozní bezpečnostní předpis pro TNS obsahuje?

Kromě základních věcí, jako je zejména vymezení odpovědností a povinností jednotlivých osob, předpis obsahuje také pokyny pro bezpečnou obsluhu nádob, včetně zakázaných činností a dále také požadavky na provádění revizí a kontrol nádob. Předpis obsahuje přehledně vypracovanou tabulku všech kontrolních úkonů,, které je na nádobě nutno provádět.

 

Proč musí být pro tlakové nádoby stabilní zvláštní předpis?

Tlaková zařízení, včetně tlakových nádob stabilních, jsou zařízení představující zvýšenou míru ohrožení lidských životů a zdraví. To je také důvod, proč je nutno bezpečnosti jejich provozu věnovat zvláštní pozornost a pravidla zapracovat do písemného dokumentu. Takový dokument pak slouží zejména obsluze tlakových nádob stabilních a je podkladem pro školitele.

Rizika spočívají zejména ve vysokém tlaku plynů uložených v jednotlivých nádobách, který je až několikanásobkem běžného atmosférického tlaku. Zde hrozí zejména riziko poškození láhve a např. ustřelení ventilu, prasknutí samotné nádoby nebo prudký výron plynu a zasažení obsluhy. Je tedy nutno věnovat zvýšenou pozornost zásadám bezpečné manipulace s lahvemi a především, řádnému provádění kontrol tlakové nádoby včetně její výstroje.

Mezi další související rizika, patří samotný obsah lahví. Plyny mohou mít často nebezpečné vlastnosti – hořlavost, výbušnost, toxicitu, žíravost apod. I s těmito riziky je nutno počítat a obsluhu tlakových nádob na ně připravit.

Využijte vzorový místní provozní bezpečnostní předpis pro tlakové nádoby stabilní (TNS) ke stažení a stanovte tak jasná pravidla.

Typ Produktu

Format

Narocnost

Podminky

Predpisy

,

Prokoho

, , , ,

Stran

Upravitelnost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Bezpečnostní předpis pro tlakové nádoby stabilní [MPBP]“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Mohlo by se Vám líbit…

Scroll to Top