Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Online průvodce pracovními úrazy

Běžná pracovní neschopnost


To, co zprvu mohlo vypadat jako pracovní úraz, je jen běžnou pracovní neschopností.

Co dělat?

Jelikož se nejedná o pracovní úraz, tento dále řešte jako běžnou pracovní neschopnost zaměstnance.

S hlášením úrazu, sepisováním záznamu o úraze a jeho zasílám na stanovené instituce, si nemusíte dělat těžkou hlavu, jelikož se nejedná o úraz pracovní.

Úraz se tedy bude odškodňovat jako běžná pracovní neschopnost, např. jako při chřipce a nachlazení.

Jelikož však k úrazu došlo na Vašem pracovišti, bylo by dobré, kdybyste si zněj zkusili vzít to nejlepší – tedy řádně objasnit příčiny jeho vzniku a pokusit se přijmout taková opatření, aby k úrazu už dojít nemohlo.

S úrazem postiženým zaměstnancem, popř. v případě smrtelných úrazů, s pozůstalými, samozřejmě komunikujte a případně osvětlete, z jakých důvodů jste se rozhodli úraz za pracovní neuznat.

Pokud Vás vyděsilo, že jste při úraze nebyli schopni adekvátně reagovat a poskytnout první pomoc, nabízíme Vám kurzy první pomoci:

Související dokumenty

Reklama:SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart