Online průvodce pracovními úrazy

Předání záznamu smrtelného úrazu


Záznam o úraze bezodkladně předejte pozůstalým. Jinak se vystavujete riziku sankce!

Co dělat?

Vypracovaný záznam o úraze nejen že musíte zaslat na stanovené instituce, ale také předat pozůstalým!


Nevíte, jak záznam o úrazu sepsat a předat?


Související právní předpisy

Povinnost plyne z ustanovení odst. (3), § 105, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, úz.


Jak tedy na předání záznamu o úraze?

Pokud jste dorazili až sem, podařilo se Vám sepsat záznam o smrtelném pracovním úraze.

Tento záznam nyní musíte předat oprávněným osobám. Oprávněnou osobou jsou pozůstalí po úrazem postiženém zaměstnanci.

Záznam předejte neprodleně poté, co jej vypracujete.

Záznam vždy předávejte způsobem, který jste schopni prokázat!

Ideálně využijte předávacího protokolu SAW:

Související dokumenty

Reklama:

Scroll to Top