SAWapp-GS

Vaše aplikace pro správu agendy BOZP a PO

Plníte-li úkoly prevence rizik, jistě jste si nejednou řekli: "Je toho moc!". Ano, jednotlivých úkolů je opravdu hodně a udělat si ve všem systém, není zase až tak jednoduché, vyžaduje to určité zkušenosti a znalosti. SAWapp-GS je tu od toho, aby vám s agendou BOZP a PO maximálně pomohla. Aby do věcí vnesla řád, aby maximum udělala za vás, aby vás navedla na tu správnou cestu!

SAWapp-GS

Co tedy je a co není SAWapp-GS?

SAWapp-GS je aplikace postavená v prostředí Google Sheets (Online Spreadsheet Editor), česky jednoduše Google tabulky.
Jde o jakousi nadstavbu tohoto stále více oblíbeného procesoru.
SAWapp-GS je zkrátka a jednoduše Google tabulka, s předpřipravenými listy, které na pozadí běží hromada pro vás důležitého kódu a ten pracuje za vás!

Nenechte se však mýlit! Že je SAWapp-GS "jen" dostavbou Google tabulek ještě neznamená, že neumí k plnění úkolů BOZP a PO přistupovat maximálně profesionálně! 

Co vše SAWapp-GS umí?

Funkce stále přibývají a to zejména na základě podkladů přímo od uživatelů SAWapp-GS. Rozhodně se ale můžete spolehnout, že vám aplikace pomůže s následujícími agendami:

 1. Organizace informací o zaměstnavateli
 2. Kategorizace prací
 3. Pracovnělékařské prohlídky
 4. Osobní ochranné pracovní prostředky
 5. Hodnocení rizik
 6. Kontroly
 7. Pracovní úrazy
 8. Správa událostí (školení, kontroly, revize, audity...)

Bližší popis jednotlivých funkcí

MODUL: Firma

Tento modul slouží k vytvoření struktury a obsahu vaší firmy v aplikaci. Díky tomuto modulu můžete spravovat informace a data o zaměstnavateli, střediscích (odborech, odděleních, útvarech apod.), objektech a pracovištích, pracích (profesích), zaměstnancích a zařízeních zaměstnavatele.
Aplikace umožňuje spravovat více zaměstnavatelů současně. U všech položek můžete evidovat všechny pro BOZP a popř. i PO podstatné skutečnosti.

MODUL: Kategorizace prací

Díky modulu kategorizace prací pro vás bude velmi snadné vytvořit oznámení / návrh na zařazení prací do kategorií, pro Krajskou hygienickou stanici. 
Aplikace vám umožní přiřadit k jednotlivým pracím zaměstnavatele kategorie, uvádět k nim všechny podstatné skutečnosti, přiřadit protokoly měření a ve výsledku vygenerovat oznámení / návrh na zařazení prací.
Kategorizace se samozřejmě promítne do dalších oblastí aplikace, zejména pracovnělékařských prohlídek.

MODUL: Pracovnělékařské prohlídky

Modul pracovnělékařské prohlídky je tím nejlepším a nejpropracovanějším, co v této oblasti na českém trhu můžete získat!
Modul vám umožní vytvářet žádosti (prohlášení) o pracovnělékařské prohlídky, se všemi náležitostmi, které právní předpisy vyžadují a vzorové lékařské posudky. 
Aplikace zvládá jak agendu pro zaměstnance, tak i pro žáky středních škol. 
Aplikace vám sama určí periody pro periodické pracovnělékařské prohlídky. Do výpočtu této periody, na rozdíl od mnohých ostatních systému, zahrne všechny podstatné skutečnosti, tedy nejen věk a kategorii práce, ale také profesní rizika a požadavky jiných právních předpisů! Aplikace například i sama pozná, zda je periodická prohlídka pro konkrétního zaměstnance povinná nebo, zda musíte zaměstnance odeslat na výstupní pracovnělékařskou prohlídku.
Samozřejmostí je správa poskytovatelů a sledování termínů prohlídek.

MODUL: Osobní ochranné pracovní prostředky

Část aplikace, která se věnuje osobním ochranným pracovním prostředkům, je naprostým unikátem, který nemá obdoby. Tento modul ocení zejména "bezpečáci", pro které byl a správa agendy OOPP do dnes často noční můrou.
Aplikace vám umožní velmi jednoduše vytvořit vlastní databázi osobních ochranných pracovních prostředků a tyto následně přiřazovat jednotlivým pracím u zaměstnavatele.

Co je však unikátní, tak je možnost přímo v aplikaci hodnotit rizika pro výběr a použití OOPP. Jednoduše vyhodnotíte rizika pro profesi, jakož to celek, dle tabulky, která je přílohou nařízení vlády. 

Aplikace vám následně sama vygeneruje tabulku ve finální tisknutelné podobě. 
Z této tabulky jednoduše uvidíte, která rizika jsou pro profesi relevantní, proti kterým z těchto rizik chrání této práci přiřazené OOPP a proti kterým ne (tedy zjistíte, že ne všechna rizika máte pokryta poskytnutými OOPP!) a v neposlední řadě také zjistíte, proti kterým dalším rizikům, nad rámec vyhodnocených, poskytnuté OOPP zaměstnance práce chrání.

Pro pořádek třeba uvést, že aplikace samozřejmě umí vygenerovat potřebnou dokumentaci k poskytování OOPP, tedy nejen zmíněné tabulky rizik, jakož to doklad o provedeném vyhodnocení rizik, ale také zákonem vyžadovaný seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků a evidenční listy pro výdej OOPP, pro jednotlivé zaměstnance.

MODUL: Kontroly a rizika

Další, velmi sofistikovaný modul, se věnuje kontrolám a rizikům.
Opět jde mnohem dál, než běžně dostupné a to i profesionální software na našem trhu.
Díky modulu můžete spravovat kontroly, např. roční prověrky BOZP, preventivní požární prohlídky, preventivní kontroly BOZP / PO nebo třeba kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení.
Aplikace vám sama vygeneruje uživatelsky velmi přívětivé protokoly (doklady) o těchto kontrolách.
Co je však úžasné, to je správa jednotlivých zjištění (závad, rizik, ...).
Díky aplikaci můžete ihned vyhodnotit rizika plynoucí z jednotlivých zjištění a to za pomoci sofistikované, avšak uživatelsky velmi přívětivé metody, která pracuje s celkem 6 faktory, kterými jsou: 

1) Odhadu pravděpodobnosti přítomnosti rizika
2) Odhadu pravděpodobnosti negativního působení rizika
3) Celkové pravděpodobnosti rizika (automaticky se vypočítá)
4) Odhadu následků negativního působení rizika
5) Počtu osob, na které riziko působí
6) Typu osob, na které riziko působí

Na základě určení (odhadu) výše uvedených hodnot, je automaticky vypočítáno riziko a toto riziko je také zařazeno do kategorií. Díky tomu nejen, že splníte povinnost plynoucí ze zákoníku práce, ale získáte velmi dobrý přehled o tom, co je a co není podstatné (dáte vašim závadám jasné priority!). 
Aplikace umožňuje toto vyhodnocení provést jak před, tak i po přijetí bezpečnostních opatření.
Zdá-li se vám toto hodnocení příliš komplikované (např. pro jednoduché provozy), můžete využít také zjednodušené metody.
Navržená bezpečnostní opatření jsou velmi podstatnou součástí každého zjištění / rizika. Aplikace vám je umožní nejen evidovat, ale také spravovat. Přiřazovat odpovědné osoby, stanovit lhůty pro jejich přijetí, provádět záznamy o jejich přijetí.
Samozřejmostí je možnost připojit ke zjištěním i opatřením fotodokumentaci.

MODUL: Pracovní úrazy

Správa a evidence pracovních úrazů, generování záznamů o úrazech, hlášení změn a protokolů o předání záznamu o úrazu úrazem postiženému. 
Je třeba něco dodávat? Zkrátka jednoduché a efektivní řešení pro plnění zákonných povinností v této oblasti.
V současné době se pracuje na doplňku, který bude generovat statistiky pracovní úrazovosti.

MODUL: Události

V aplikaci můžete evidovat události, které souvisejí s BOZP / PO. 
Může jít např. o kontroly, jako jsou roční prověrky, preventivní kontroly, audity nebo také školení, revize, pracovní úrazy, požáry, státní kontroly apod. 
K jednotlivým událostem můžete přiřazovat odpovědné osoby, stanovit termíny, periody, přiřadit dokumentaci a některé další náležitosti.
Aplikace vám vygeneruje přehled událostí, který můžete snadno "filtrovat", např. dle odpovědných osob a budete upozorněni na blížící se a propadlé termíny.

Výhody a nevýhody řešení Google Sheets

VÝHODY

Žádné instalace
Postačí jen okno internetového prohlížeče.
S aplikací tak můžete snadno pracovat z jakéhokoliv počítače.
Známé prostředí
Jde o online obdobu MS Excel. 
A kdo by dnes neuměl dnes pracovat v "excelu"?
Možnost sdílení
Soubor můžete nasdílet dalším osobám, třeba vašim spolupracovníkům nebo např. vašemu firemnímu lékaři.
Možnost spolupráce online
Se souborem může online pracovat více osob. Personalista řeší lékařské prohlídky, vedoucí s bezpečákem rizika a zjištění, další vedoucí eviduje pracovní úraz... není problém.
Možnosti úprav na míru
Systém umožňuje poměrně snadno provádět úpravy na míru.
Úpravy na míru zvládne prakticky každý "ajťák". K neustálému zlepšování jsem zavázán i já sám.
Nástroj online lídra - Google!
Neuvěřitelně silný nástroj, který umí spolupracovat s dalšími službami Google!
Napojit aplikaci na služby Google Kalendář, dokumenty, formuláře, grafy? Gmail? Mapy? Není problém!
Nároční uživatelé si mohou celou aplikaci napojit také např. na AppSheet nebo Looker.
Nemusíte nic ukládat!
Vše, co provedete, je okamžitě uloženo a každou jednu změnu kdykoliv zobrazíte. A to je paráda! Už žádná ztracená data!
Upozornění na změny
Google Sheet vás, budete-li si to přát, umí upozornit na jakékoliv změny. Takže vám nic neunikne.
Data uložená v cloudu (Google Drive)
Nemusíte se obávat, že o svá data přijdete, např. poruchou serveru. Vše máte hezky v bezpečí a kdykoliv online dostupné.

NEVÝHODY

Data uložená v cloudu (Google Drive)
Někomu může vadit mít data mimo vlastní server (ale že by někdo "hekl" Google?). 
Pro běžného uživatele jde spíše o předsudky.
Obecně pomalejší chod
Rychlost celé aplikace závisí na rychlosti vašeho internetového připojení. Nejde o žádného rychlíka, proto se hodí spíše pro menší firmy, do 100 zaměstnanců. 
Ale ke spokojenosti ji užívají i firmy s 250+ zaměstnanci.
"Ohnutí systému"
Google Sheet nejsou primárně vytvořeny pro aplikaci tohoto typu. Jelikož je prostředí tabulek "jen" přizpůsobené, nese to sebou určitá rizika. Oproti profesionálním aplikacím zejména nízkou úroveň tzv.: "blbuvzdornosti".
Velikostní limit
Limit pro Google tabulku je 10 milionů buněk. Čistá instalace aplikace SAWapp-GS v současné době zabírá přibližně 600 000 buněk.
Máte tedy prostor "jen" na něco přes 9 milionů záznamů.
Pouze online
Aplikace neběží offline a vyžaduje trvalé internetové připojení.

O vývoji aplikace SAWapp-GS

Aplikaci SAWapp-GS vyvíjím osobně (Ing. Vít Hofman, IČ: 020 65 681).
Nejprve se jednalo o sešit MS Excel s naprogramovanými funkcemi, posléze a modernější Google Sheets. Jako takovou ji používám prakticky po celou dobu své odborné praxe (přes 10 let) a neskutečně mně, ale i mým klientům, šetří čas.

Pro klienty byly nejdříve k dispozici pouze omezené funkce, zejména systém pro správu pracovnělékařských prohlídek, později také agenda kontrol a rizik. Interně jsem potom využíval agendy pro kategorizaci prací, osobní ochranné pracovní prostředky a pracovní úrazy. 

Jak ale aplikace rostla a vyvíjela se, nastal zlom, kdy jsem si řekl, že je škoda, nepodělit se o ni.

Proto vznikla současná velká revize aplikace a optimalizace kódu s cílem vytvořit takové uživatelské prostředí, které bude pro uživatele maximálně přívětivé a srozumitelné. Věřím, že se povedla a může pomáhat i vám!

 Máte k aplikaci dotazy? 
Pokud vás aplikace zaujala a máte k ní nějaké dotazy, rádi byste si ji vyzkoušeli nebo máte návrhy na zlepšení, neváhejte mě kontaktovat.

Jsem vám k dispozici na e-mailu:

info@sawuh.cz

nebo

Kontaktní informace
SAWAPP - cloudová aplikace ke správě pracovnělékařských prohlídek

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČO: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Města Mayen 1536
686 01 Uherské Hradiště
apartmentheart-pulse
0
  0
  Přehled nákupu
  Jen 250  vás dělí od dárku zdarma!
  250 
  Váš košík je prázdnýZpět do obchodu
   Použít kupón
   linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram