Nahlas bezpečnostní závadu!

Tento formulář slouží k anonymnímu ohlášení závad a nedostatků na pracovišti. Jako závadu lze chápat cokoliv, co může ohrožovat vaše zdraví či život nebo zdraví a životy ostatní osob na pracovišti. Závady nemusejí být jen technického charakteru, ale i organizační.

Cílem takového ohlášení v žádném případě není způsobit zaměstnavateli potíže. Cílem je zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či požární ochrany! Nevyužívejte proto prosím tento formulář jako akt osobní pomsty – děkuji!

Scroll to Top