banner bezpečáci diskuse

Disponujete unikátními dokumenty bezpečnosti práce, požární ochrany nebo i dokumenty, které s těmito oblastmi souvisejí?

Myslíte si, že by tyto dokumenty mohly pomoci jiným? Inspirovat je nebo jim jen ušetřit čas, který by věnovali vytvářením těchto dokumentů?

Pak je zde nabídka právě pro Vás!

 

Prodávejte vzorové dokumenty se SAW!

Právě máte jedinečnou příležitost, jak si přivydělat a ostatním usnadnit život. Zaregistrujte se na webu SAW, jako obchodník (Vendor) a prodávejte vzorové dokumenty i vy!

 

A jak to funguje?

Po registraci svého obchodního účtu a jeho schválení administrátorem, si na webu vytvoříte vlastní virtuální obchod. Do něj můžete přidávat své vlastní vzorové dokumenty ke stažení. Všechny dokumenty projdou před jejich publikováním na webu schvalovacím procesem a kontrolou kvality. Po schválení se dokumenty zobrazí v e-shopu SAW a ve Vašem virtuálním obchodě.

 

Co pro Vás udělá SAW?

SAW zejména:

 • provede kontrolu a případné korekce samotného dokumentu, zejména s ohledem na jeho:
  • formální správnost;
  • věcnou správnost;
  • kvalitu;
  • formátování a grafické zpracování;
 • provede kontrolu a případné korekce popisu dokumentu pro e-shop, optimalizaci pro lepší marketing a pomůže se stanovením ceny dokumentu;
 • bude provádět marketing prodávaných produktů;
 • bude obchodníkům poskytovat trvalou podporu a pomoc.

 

Kolik to stojí?

V současné době je vše založeno na provizním systému, bez jakýchkoliv skrytých poplatků.

Výše provize pro obchodníka je 60% z prodejní ceny každého prodaného dokumentu, poskytnutého obchodníkem.

V případě dokumentu prodávaného za 1210 Kč vč. 21% DPH, je hodnota provize pro obchodníka počítána jako 60% z 1000 Kč (hodnota produktu bez DPH), tj. je ve výši 600 Kč, a pro SAW 400 Kč. 21% DPH, tj. 210 Kč, SAW odvede státu.

Obchodník neplatí žádné poplatky ani skryté částky.

 

Kolik je možné si vydělat?

Výše výdělků je přímo úměrná počtu nabízených vzorových dokumentů, jejich kvalitě a atraktivitě. SAW výši zisků obchodníka nemůže přímo ovlivnit. SAW působí pouze pasivně, kdy provádí optimalizaci pro marketing jak celého e-shopu, tak i jednotlivých dokumentů. Vše záleží, tak jako v jakémkoliv jiném byznyse, na píli, odhodlání, vytrvalosti a také štěstí. Může se jednat o stovky, ale i desetitisíce korun měsíčních zisků.

Minimální zisk pro výplatu obchodníka je v současné době stanoven na 1000 Kč.

 

Jaké dokumenty je vhodné nabízet?

K nabídce je vhodné dát jakékoliv dokumenty, které usnadní lidem práci. Přesné zaměření dokumentu není striktně dáno. Dokument pouze musí souviset s tematikou bezpečnosti. Zda půjde o jednostránkový formulář nebo směrnici se stovkou stran, to záleží na obchodníkovi. Ideální jsou dokumenty, které lidé potřebují a jejich tvorba je poměrně náročná.

V oblasti bezpečnosti práce mohou být vhodné např. místní provozní bezpečnostní předpisy, databáze hodnocených rizik pro různé oblasti, karty vyhodnocení rizik pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, vzorová oznámení / návrhy na zařazení prací do kategorií, vzory osnov školení, provozní deníky apod.

Z hlediska požární ochrany může jít o jakýkoliv dokument vypracovaný dle zákona o požární ochraně.

Velmi vhodné je také nabízet nejrůznější balíčky vzorové dokumentace. Např. balíček dokumentů pro zámečnickou dílnu, prodejnu drogerie nebo jakoukoliv jinou oblast podnikání.

Dá se říct, že fantazii obchodníka se meze nekladou.

Pro inspiraci se mžete podívat na seznam již prodávané vzorové dokumentace SAW.

 

Komu je nabídka určena?

Podmínky na obchodníka SAW nejsou striktně stanoveny. Obchodníkem se tak může stát prakticky kdokoliv. Přesto je nabídka určena zejména odborně způsobilým osobám v BOZP nebo PO, koordinátorům BOZP na staveništi, popř. též managerům nebo auditorům BOZP. Další skupinu mohou tvořit revizní a kontrolní technicky nejrůznějších skupin zařízení. Obchodníci, kteří jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti, mají jistou výhodu.

Obchodníkem ale může být opravdu kdokoliv, kdo je vlastníkem (autorem) vhodného dokumentu BOZP či PO.

 

Pozor! Omezení!

SAW v žádném případě nechce podporovat porušování autorských práv. Každý obchodník odpovídá za to, že dokument jím poskytnutý k prodeji, je jeho autorským počinem nebo, že tento obchodník disponuje takovými právy k dokumentu, která umožňují jeho další prodej. Od případných pochybení obchodníků se SAW bude distancovat, popř. učiní kroky vedoucí k potrestání takového chování.

The following two tabs change content below.
Jsem nadšený "bezpečák!" Bezpečností práce žiji a bezpečnost práce mě živí. Služby bezpečnosti práce, požární ochrany, firemní ekologie a revizí zařízení poskytuji všem podnikajícím fyzickým i právnickým osobám. Bez rozdílu na jejich velikost či obor zaměření. Kromě toho také pořádáme praktické kurzy první pomoci a ve svém e-shopu nabízím vzorovou dokumentaci BOZP ke stažení.