První pomoc u dětí – kurz pro rodiče

Nejhorší je myslet si, že zrovna Vašemu dítěti se nic nestane. Ovládněte první pomoc u dětí!

Kurz první pomoci pro rodiče dětí

Základní informace o kurzu

Cena kurzu

990 Kč / osoba + 21% DPH

Kapacita kurzu

6 osob (individuální kurz)

Místo kurzu

Školící místnost Aquapark Uherské Hradiště

Délka kurzu

2 hodiny.

Resuscitace

Obsah kurzu

Kurz je tematicky zaměřen na nejčastější úrazové i neúrazové stavy, se kterými se mohou rodiče u svých dětí setkat a první pomoc při nich.

Kurz probíhá formou praktické výuky a nácviku.

Na kurzu si zejména nacvičíme následující (vše ve vztahu k dětem 0 – 15 let):

 1. zásady poskytování první pomoci
 2. přivolání zdravotnické záchranné služby
 3. resuscitace (oživování) dítěte i dospělé osoby
 4. bezvědomí
 5. vdechnutí cizího tělesa
 6. úraz elektrickým proudem
 7. šokové stavy
 8. krvácení, rány
 9. ztrátová poranění
 10. poranění pohybového aparátu
 11. úrazy páteře, míchy
 12. úrazy hlavy
 13. úrazy hrudníku
 14. úrazy břicha
 15. úrazy očí
 16. tonutí
 17. omrzliny, podchlazení
 18. popáleniny
 19. úžeh, úpal
 20. poleptání
 21. chemické otravy
 22. cévní mozková příhoda
 23. infarkt myokardu
 24. alergie
 25. akutní stavy u diabetiků
 26. epileptický záchvat
 27. klíště
 28. mimořádné události
 29. obvazové techniky
 30. domácí lékárnička

Scroll to Top