Ceník služeb BOZP / PO a souvisejících

Také už máte dost netransparentních poskytovatelů služeb bezpečnosti? Vadí Vám, že konkurent zaplatil za dokumentaci BOZP 5000 Kč a vy za tu stejnou máte platit 30 000 Kč? Se SAW Vám to nehrozí! Náš ceník je pevný a jednotný!

Všechny služby, činnosti a dokumenty jsou přizpůsobeny konkrétním podmínkám Vašeho podnikání! Nejedná se o obecné vzory, které by Vám stejně byly k ničemu, byť za mnohem nižší ceny!

V případě skutečností hodných zvláštního zřetele, jako je např. velikost firmy (velká, tj. např. více než 100 zaměstnanců nebo i velká co do počtu pracovišť a objektů), rizikovost (např. používání zvláštních rizikových technologií, nebezpečných chemických látek, provádění rizikových pracovních operací) apod., mohou být uvedené ceny patřičně upraveny.

Ceník je tedy nutno chápat jako orientační. Končená cenová nabídka bude vždy předem poskytnuta a práce započnou nejdříve po jejím vzájemném odsouhlasení.