Ing. Vít Hofman | SAW - Logo (www.sawuh.cz)

Nedopusťte, aby tak nebezpečné zařízení, kterým tlakové nádoby jsou, obsluhoval kde kdo! Zajistěte svým zaměstnancům školení obsluhy tlakových nádob stabilních (TNS)!

Školení bezpečnosti práce SAW

Další informace ke školení obsluhy tlakových nádob stabilních (TNS)

Školení obsluhy tlakových nádob stabilních (TNS) je vždy zaměřeno nejen na aktuální bezpečnostní předpisy a technické normy, ale i na praktické typy, čemu se při obsluze tlakových zařízení vyhnout a na co si dát pozor. Školení je přizpůsobeno tak, aby obsahovalo relevantní informace pro Váš typ provozovaných tlakových nádob stabilních.

Je samozřejmostí, že pro školení vytvoříme všechny potřebné doklady a dokumenty.


 • Zákonná perioda školení:
  • nejméně 1 x 3 roky

 • Místo školení:
  • provozovna objednatele
  • jiné místo, dle dohody

 • Délka školení:
  • 2 hodiny
  • jiná délka dle dohody

 • Zakončení školení:
  • ověření znalostí zkušebním testem
  • jiný způsob ověření znalostí (např. ústní přezkoušení, pohovor, diskuse apod.)
  • vystavení dokladu o školení.
Školení obsluhy tlakových nádob stabilních
Kolik zaměstnanců by se přibližně zúčastnilo kurzu?
Navrhněte, v jakém termínu by se vám kurz hodilo uspořádat.

Pro koho je školení obsluhy tlakových nádob stabilních (TNS) určeno?

Školení je určeno všem zaměstnancům, kteří se podílejí na provozu a obsluze tlakových nádob stabilních (TNS).

Tlakové nádoby stabilní jsou takové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa.

Tlakové nádoby se člení do skupin podle nejvyššího pracovního přetlaku (p) v MPa a součinu nejvyššího pracovního přetlaku a objemu (v) v litrech (dále jen “bezpečnostní součin”) takto:

 1. skupinu A tvoří tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 10na třetí,
 2. skupinu B tvoří ostatní tlakové nádoby.

Typickým příkladem tlakové nádoby stabilní je expanzomat u ohřívače vody nebo vzdušník kompresoru.

Nezapomeňte proškolenou obsluhu TNS pověřit k činnosti!

Zjistěte více informací o školení BOZP v mém blogu

Můžete si také zakoupit vzorovou dokumentaci školení BOZP

Kontaktní informace

Ing. Vít Hofman

IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zásadách Cookies (EU)
cart