banner bezpečáci diskuse

Ať chceme nebo nechceme, pomalu ale jistě se opět blíží topná sezóna a s ní i ten pravý čas, věnovat náležitou pozornost a péči spalinové cestě – tedy komínu. Nepodceňte kontroly a revize komínů!

Jaké platí v současné době požadavky na provádění kontrol, čištění a revizí spalinových cest, to se dozvíte po přečtení tohoto článku.

 

Čištění komína (spalinové cesty)

Čištění komína se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.

Nelze-li komín vyčistit běžným, mechanickým způsobem, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.

 

Kontrola komína (spalinové cesty)

Kontrola komína (spalinové cesty) se provádí po jeho vyčištění posouzením:
 1. toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
 2. toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
 3. zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
 4. spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
 5. zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
 6. jejího stavebně technického stavu a
 7. toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

Revize komínů (spalinové cesty)

Revize komínů (spalinových cest) se provádí:
 1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
 2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 3. před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
 4. před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 5. po komínovém požáru, nebo
 6. při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Lhůty kontrol a čištění komín

 

Upozornění!

Dejte si pozor na výběr vhodného “kominíka”. V případě, kdy má Váš komín délku 8 m a kominík si přinese “štětku” o délce 3 m, nebude to to pravé ořechové.

Časté pochybení bývají také v dokladech, kdy Vám “kominík” předá doklad o provedené kontrole spalinové cesty, ale již Vám nedodá doklad o čištění komína!

Péče o komíny by měla být nedílnou součástí preventivních činností na úseku požární ochrany. Rozhodně v této oblasti nic nepodceňujte, protože požárů od komínů již bylo více než dost!

Sháníte kominíka?

Odešlete mně poptávku a já udělám maximum pro to, abych Vám pomohl!

The following two tabs change content below.
Jsem nadšený "bezpečák!" Bezpečností práce žiji a bezpečnost práce mě živí. Služby bezpečnosti práce, požární ochrany, firemní ekologie a revizí zařízení poskytuji všem podnikajícím fyzickým i právnickým osobám. Bez rozdílu na jejich velikost či obor zaměření. Kromě toho také pořádáme praktické kurzy první pomoci a ve svém e-shopu nabízím vzorovou dokumentaci BOZP ke stažení.