Bezpečnostní předpis pro elektrická zařízení [MPBP]

169,00  s DPH / 139,67  bez DPH

Nezapomeňte vypracovat místní provozní bezpečnostní předpis pro elektrická zařízení! Elektřina sice není vidět, přesto však „kope!“ Není nic snadnějšího, než využít vzorový místní provozní bezpečnostní předpis ke stažení od SAW!

K čemu místní provozní bezpečnostní předpis slouží?

Místní provozní bezpečnostní předpis pro elektrická zařízení, slouží ke stanovení jasných pravidel, jak bezpečně elektrická zařízení provozovat a obsluhovat je.

 

Kdo musí předpis mít?

Požadavek na vypracování místního provozního bezpečnostního předpisu plyne zejména z obecně závazného požadavku NV č. 378/2001 Sb., úz. Jinak řečeno, každý zaměstnavatel, který provozuje elektrická zařízení – a zde si troufnu tvrdit, že to je každý zaměstnavatel, musí zajistit vypracování předpisu a seznámení zaměstnanců, kteří elektrická zařízení obsluhují, s jeho obsahem.

Ideální formou seznámení je odborné školení.

 

Co místní provozní bezpečnostní předpis pro elektrická zařízení obsahuje?

Kromě základních věcí, jako je zejména vymezení odpovědností a povinností jednotlivých osob, předpis obsahuje také pokyny pro bezpečnou obsluhu elektrických zařízení, včetně zakázaných činností a dále také požadavky na provádění kontrol a revizí zařízení. V předpise rovněž naleznete požadavky na vedení průvodní a provozní dokumentace nebo např. vymezení ochranných pásem od elektrických zařízení.

 

Proč musí být pro elektrická zařízení zvláštní předpis?

Elektrická zařízení jsou zařízení představující zvýšenou míru ohrožení lidských životů a zdraví. To je také důvod, proč je nutno bezpečnosti jejich provozu věnovat zvláštní pozornost a pravidla zapracovat do písemného dokumentu. Takový dokument pak slouží zejména obsluze elektrických zařízení a je podkladem pro školitele.

Rizika spočívají zejména v přítomnosti elektrického proudu. Ten nejde vidět, přesto však – „kope!“ a na lidský organismus může mít až smrtící účinky.

Elektrická zařízení jsou vyrobena a instalována tak, aby byla bezpečná (výjimka potvrzuje pravidlo). Ke komplikacím a rizikovým situacím tak dochází zejména z důvodu neodborné obsluhy, údržby nebo pro neodpovídající provozní stav zařízení – tedy závady na zařízení. Závady vznikají opět často neodbornou obsluhou, ale také věkem zařízení a prostým opotřebením. I proto je nanejvýše důležité, věnovat maximální pozornost údržbě, kontrolám a revizím elektrických zařízení.

Díky vzorovému místnímu provoznímu bezpečnostnímu předpisu pro elektrická zařízení zjistíte, jaké kontrolní úkony a revize na jednotlivých zařízeních musíte provádět.

Typ Produktu

Format

Narocnost

Podminky

Predpisy

Prokoho

, , , ,

Stran

Upravitelnost

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Bezpečnostní předpis pro elektrická zařízení [MPBP]“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Mohlo by se Vám líbit…

Scroll to Top