Předně nutno uvést na pravou míru terminologii. Revize hasících přístrojů se neprovádí. Dle § 9, vyhlášky č. 246/2001 Sb., úz, se u hasících přístrojů provádějí tzv.: kontroly provozuschopnosti. Běžnou laickou veřejností je však stále za užíván pojem revize hasících přístrojů.

Doposud byla praxe taková, že tyto kontroly prováděli technici s osvědčením dle ČSN ISO 11602-2. To ale dnes již rozhodně nestačí!

Hasičský záchranný sbor ČR vydal závazné stanovisko pro sjednocení aplikační praxe a to mimo jiné na základě rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 1502/2016-138.

Z toho stanoviska jasně plyne, že kontroly provozuschopnosti hasících přístrojů smí provádět výhradně osoby s odbornou způsobilostí, dle zákona č. 133/1985 Sb., úz, konkrétně to jsou:

  1. osoba odborně způsobilá v požární ochraně;
  2. technik požární ochrany.

Pro provedení samotné kontroly hasícího přístroje není nutné osvědčení dle ČSN ISO 11602-2 a ani žádné proškolení či pověření výrobcem konkrétního typu hasícího přístroje!

Osvědčení dle ČSN ISO 11602-2 je nutné až pro provádění údržby hasícího přístroje (např. plnění, tlakování apod.).

 

Jak si tedy ohlídat revize hasících přístrojů?

Předně si ohlídejte, aby byla provedena kontrola provozuschopnosti hasícího přístroje, dle § 9, vyhlášky č. 246/2001 Sb.,úz, nikoli revize.

Dále si pohlídejte zejména to, aby kontrolu provozuschopnosti hasících přístrojů prováděla osoba s patřičným osvědčením.

Není možné, aby kontrolu provedla osoba bez osvědčení a to ani v případě, kdy osoba s osvědčením bude celou kontrolu tzv. zaštiťovat. Přímo kontrolor musí být držitelem osvědčení.

Jak v dokladu o kontrole provozuschopnosti, tak i na kontrolním štítku hasícího přístroje, musí být uvedeno číslo osvědčení kontrolující osoby.

Čísla osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně mají některý z těchto tvarů:

  • Š – OZO;
  • Š – TPO;
  • Z – OZO;
  • Z – TPO;

kdy za uvedené tvary se uvádí konkrétní číslo / rok. Např. Š – OZO – 34 / 2015.

 

Hrozí nějaké sankce?

Ano, určitě hrozí. A pozor. Ne jen osobě, která provádí kontrolu hasících přístrojů bez patřičného osvědčení, ale zejména Vám, provozovatelům hasících přístrojů. Provozovatel nesmí pověřit provedením kontroly osobu, která k ní nemá oprávnění. Vybírejte tedy z techniků pečlivě a nejprve si nechte předložit osvědčení.

 

A co ostatní požární zařízení?

Tzv. požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) jsou na tom zcela stejně. Jejich kontroly smí provádět výhradně osoby s platným osvědčením o odborné způsobilosti v požární ochraně nebo technici požární ochrany. O tom jsem již na webu pojednával dříve, v tomto článku o kontrolách požárně bezpečnostních zařízení.

The following two tabs change content below.
Jsem nadšený "bezpečák!" Bezpečností práce žiji a bezpečnost práce mě živí. Služby bezpečnosti práce, požární ochrany, firemní ekologie a revizí zařízení poskytuji všem podnikajícím fyzickým i právnickým osobám. Bez rozdílu na jejich velikost či obor zaměření. Kromě toho také pořádáme praktické kurzy první pomoci a ve svém e-shopu nabízím vzorovou dokumentaci BOZP ke stažení.